Tekstbordjes in musea

Bron: LinkedIn Group: Salon de Muséologie Subject: Salon 8 mei 2014: Wat staat er? Tekstbordjes in de Salon LET OP, AFWIJKENDE LOCATIE: Deze Salon vindt, net als in april jl., plaats op de Eerste Jacob van Campenstraat 59 in Amsterdam. Vanaf 19.45 is de zaal open....