Bron: LinkedIn Group: Salon de Muséologie
Subject: Salon 8 mei 2014: Wat staat er? Tekstbordjes in de Salon
LET OP, AFWIJKENDE LOCATIE: Deze Salon vindt, net als in april jl., plaats op de Eerste Jacob van Campenstraat 59 in Amsterdam. Vanaf 19.45 is de zaal open. Salon-avonden beginnen altijd om 20.00 uur en worden afgesloten met een borrel. Aanmelden vooraf is niet nodig, iedereen is altijd welkom!

Gemiddeld maar 0,06 m² groot en toch het meest bediscussieerde stukje tentoonstelling: het tekstbordje. Tentoonstellingsteksten zijn altijd voer voor discussie, tussen conservatoren en educatoren, tussen schrijvers en ontwerpers, tussen kijkers en lezers. Wat staat er, en vooral, wat niet? Voor wie is de tekst geschreven en sluit de tekst ook mensen uit? Wat is de ideale lengte en structuur, schrijven we in het educanees of volgen we de A-, B-, C-methode, gaan we voor feitelijk of subjectief? En heeft het opgeplakte tekstbordje misschien zijn langste tijd gehad, nu de meeste bezoekers voorzien van een smartphone door het museum lopen? Wat staat ons op mediagebied nog te wachten en wordt de tentoonstellingservaring daar beter van?

Al eerder organiseerden we een Salon over tekstbordjes, aan de hand hilarische en prikkelende voorbeelden uit de praktijk. Er valt nog veel te zeggen over ’tekst bij beeld’! We filosoferen graag verder over de sleutels tot het geslaagde tekstbordje. Naar goed gebruik doen we dat ook in deze Salon samen met enkele deskundigen. Paul Ariese modereert het gesprek met:

• Communicatieadviseur Paul Mertz, schrijver/verteller over kunst, cultuur en heel veel meer;
• Pieter ’t Hart, als multimedia coördinator in het Van Gogh Museum bezig met de innovatie van het tekstbordje;
• Marie Baarspul (Een woord, een beeld), als tekstschrijver en redacteur werkzaam voor culturele instellingen en verantwoordelijk voor de module Tekstschrijven in musea aan de Reinwardt Academie;

We bevragen hen en elkaar aan de hand van stellingen en voorbeelden over o.a. de volgende thema’s:

• Noodzaak: kunnen bezoekers ook zonder tekst?
• Perspectief: over wie gaat de tekst?
• Insteek: beeldbeschrijvend, contextualiserend of therapeutisch?
• Stijl: zakelijk of subjectief?
• Toegankelijkheid: een tekst voor iedereen, kan dat?
• Auteurschap: de conservator, de educator, de zzp-er, of de participerende bezoeker?
• Media: fysiek of digitaal?

Het blijft in deze aflevering van de Salon niet bij praten. We voegen tot slot ook de daad bij het woord. Charlotte Labrie presenteert een raadselachtig object wat u, deskundig of niet, van een passende toelichting mag voorzien.

Scherp de geest, scherp de pen en kom allen!

Namens Salon de Museologie,
Amanda Vollenweider, André Groeneveld, Karien van Schaik, Marleen van Dam, Gundy van Dijk, Paul Ariese, Jan Hovers, Marjelle van Hoorn en Charlotte Labrie.

OVER DE SALON
De Salon de Muséologie is een onafhankelijke samenkomst en streeft naar kennisuitwisseling, debat en meningsvorming over kunst, cultuur en wetenschappen in het algemeen en musea in het bijzonder.

De Salon-avonden beginnen altijd om 20.00 uur en worden afgesloten met een borrel. Aanmelden vooraf is niet nodig, wel geldt het principe ‘vol is vol’. Verder is iedereen welkom en de entree is gratis. De Salon vraagt een kleine vrijwillige bijdrage.

Meer informatie over de salon: www.salondemuseologie.nl
Volg ons ook op twitter: @salonmuseologie #salon8mei #watstaater

LOCATIE
Let op, we zitten deze keer op een afwijkende locatie: Eerste Jacob van Campenstraat 59 in Amsterdam. Dit is dezelfde locatie als in april jl.
De zaal is open vanaf 19.45 uur.