Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland

PLANNING NIEUWE STIMULERINGSMAATREGEL Vooruitlopend op goedkeuring door de Europese Commissie informeert het Filmfonds u graag over de voorlopige planning voor de invoering van de nieuwe Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland (Netherlands Film Production...

Verslag van enquête onder animatieproducenten

Verslag van de online-enquête onder animatieproducenten en -makers over mogelijke samenwerkingsprojecten met de publieke omroep mei/juni 2013. Doel van de enquête: Met de online enquête wil het Filmfonds het draagvlak onderzoeken voor twee mogelijke formats voor...