Verslag van de online-enquête onder animatieproducenten en -makers over mogelijke samenwerkingsprojecten met de publieke omroep mei/juni 2013.

Doel van de enquête:
Met de online enquête wil het Filmfonds het draagvlak onderzoeken voor twee mogelijke formats voor samenwerkingsprojecten met de publieke omroep op het gebied van animatiefilm. De enquête is per e-mail onder de aandacht gebracht van de Nederlandse animatieproducenten en –makers. Er waren 19 respondenten, maar niet iedereen heeft alle vragen beantwoord. Hieronder volgt de inleiding die werd gegeven bij elk van de formats en een verslag van de antwoorden.

Format 1
Eén van de mogelijke vormen van een samenwerkingsproject met de publieke omroep kan bestaan uit animatiefilmpjes van een minuut of minder, die wekelijks worden uitgezonden bij een televisieprogramma met een strak omlijnd thema. Een fictief voorbeeld van een dergelijk thema zou kunnen zijn dat bij het programma “Opgelicht” van de TROS elke week een animatiefilm van een halve minuut te zien is, waarin een oplichterspraktijk aan de orde wordt gesteld. De verdere invulling van de film (het verhaal) en de toon (serieus, satire) blijven in principe vrij.

Producenten zouden kunnen inschrijven met een filmplan, waarna een selectie plaatsvindt van projecten die voor een vast budget zullen worden uitgevoerd. Waarschijnlijk gaat het om in totaal 5 tot 10 films, waarvan er wekelijks één wordt uitgezonden als onderdeel van een televisieprogramma. 

Het Filmfonds meent dat met een dergelijk project aan vooral beginnende animatiefilmers een podium wordt geboden waarop zij ervaring kunnen opdoen met animatiefilms voor een groot (televisie)publiek.

Vragen bij format 1:
Vraag 1
Hoe denkt u over de lengte van minder dan een minuut? Ziet u daar voldoende mogelijkheden voor en denkt u dat nog korter (30 sec, 15 sec) ook een reële lengte zou zijn?

(18 respondenten)
17% vindt 1 minuut te kort
83% ziet goede mogelijkheden voor films van 1 minuut, daarvan vindt
78% dat het ook korter kan
22% dat het niet korter kan

Vraag 2
Denkt u dat 3 maanden een realistische productietijd is voor een film van maximaal 1 minuut of kan het in kortere tijd?

(17 respondenten)
88% vindt dit een realistische productietijd
22% vindt dit geen realistische productietijd

Opmerking: Verschillende respondenten geven bij deze vraag aan dat de productietijd ook veel korter zou kunnen. Tegelijkertijd kan uit de opmerkingen worden afgeleid dat niet iedereen het gehele traject van ontwikkeling tot postproductie in zijn overweging heeft meegenomen.

Vraag 3
Wat zou (rekening houdend met de beperkte mogelijkheden bij omroepen en fondsen) een realistisch productiebudget zijn voor een film van max 45 seconden

(19 respondenten)
De genoemde bedragen lopen uiteen. Uit de antwoorden kan worden afgeleid dat niet iedereen het gehele traject van ontwikkeling tot postproductie heeft meegenomen in zijn overweging.

Vraag 4
Denkt u dat een dergelijk project een nuttig effect zal hebben op de ontwikkeling van animatietalent?

(18 respondenten)
78% ziet wel een nuttig effect op de ontwikkeling van animatietalent
22% ziet geen nuttig effect op de ontwikkeling van animatietalent

(14 respondenten)
64% vindt een dergelijk project wel een nuttige aanvulling op het Filmfondsprogramma
36% vindt een dergelijk project geen nuttige aanvulling op het Filmfondsprogramma

Vraag 5
Wat zouden eventuele verdere exploitatiemogelijkheden van dergelijke films kunnen zijn (na uitzending binnen een TV-programma)?

(17 respondenten)
Door de meeste respondenten wordt verdere exploitatie via internet/VOD genoemd(9), gevolgd door festivals(7). DVD(4), Narrowcasting(3),  verkoop aan een andere (buitenlandse) omroep(2) en vertoning als voorfilm in de bioscoop(2) worden ook genoemd.

Vraag 6
Hoe staat u tegenover eventuele sponsoring van het project door een commerciële partij?

(17 respondenten)
82% procent staat hier positief tegenover
18% staat hier neutraal tegenover
0% staat hier negatief tegenover

Individuele  respondenten geven aan dat zij geen reclame in de film willen, dat zij bezwaar hebben tegen inhoudelijke bemoeienis van de sponsor of dat zij hun antwoord af willen laten hangen van het karakter van de sponsor.

Format 2
Een andere mogelijke vorm van een samenwerkingsproject met de publieke omroep zou bestaan uit animatiefilms van ongeveer 7 minuten, bedoeld voor kinderen van 3-7 jaar. Hierbij zou na inschrijving met (minimaal) een synopsis en artwork, een selectie gemaakt worden van projecten die in aanmerking komen voor een ontwikkelingsbijdrage (scenario/storyboard). Uit de hiermee ontwikkelde scenario’s zou opnieuw een selectie worden gemaakt van projecten die voor realisering in aanmerking komen. Het Filmfonds meent dat een dergelijk project kan bijdragen aan de ontwikkeling van het animatiescenario en aan de talentontwikkeling van vooral beginnende animatiefilmers. Bovendien biedt een dergelijk project beginnende makers de mogelijkheid om een groot publiek te bereiken.

Vragen bij format 2:
Vraag 7
Hoe denkt u over de lengte van 7 minuten in relatie tot talentontwikkeling en exploitatiemogelijkheden?

(18 respondenten)
61% vindt 7 minuten een goede lengte voor talentwikkeling en exploitatiemogelijkheden
44% ziet meer mogelijkheden in kortere films
6% ziet juist meer mogelijkheden in langere films

vier respondenten (22%) geven aan dat  7 minuten te lang is voor beginnende makers.

Vraag 8
Wat zou (rekening houdend met de gewoonlijk korte productieperiodes bij de omroep) een realistische periode zijn voor het ontwikkelen van een scenario/storyboard en een realistische productieperiode zijn?

(18 respondenten)
Schattingen voor een realistische ontwikkelingsperiode lopen uiteen van 4 tot 12 weken, met een gemiddelde van 6,5 weken.
Schattingen voor een realistische productieperiode lopen uiteen van 4 tot 9 maanden, met een gemiddelde van 6 maanden.
Vaak werd alleen de totale ontwikkelings- en realiseringsperiode geschat. Die loopt uiteen van 2,5 tot 12 maanden, met een gemiddelde van 7 maanden.

Opmerking: uit de opmerkingen van de respondenten kan worden afgeleid dat niet iedereen het gehele traject van ontwikkeling tot postproductie in zijn overweging heeft meegenomen.

Vraag 9
Denkt u dat een dergelijk project een stimulerend effect zal hebben op de ontwikkeling van talent en een nuttige aanvulling zou zijn op het Filmfonds-programma?

(17 respondenten)
94% ziet wel een nuttig effect op de ontwikkeling van animatietalent
6% ziet geen nuttig effect op de ontwikkeling van animatietalent

81% vindt een dergelijk project wel een nuttige aanvulling op het Filmfondsprogramma
19% vindt een dergelijk project geen nuttige aanvulling op het Filmfondsprogramma

Conclusie
De animatieproducenten en –makers die op de enquête hebben gereageerd staan over het algemeen positief tegenover de voorgestelde formats voor samenwerkingsprojecten met de publieke omroep, waarbij talentontwikkeling, kansen voor beginnende makers en scenario-ontwikkeling centraal staan.

Bij het format voor animatiefilms van 1 minuut of minder, die in het kader van een bestaand televisieprogramma worden uitgezonden, ziet 83% goede mogelijkheden voor films van 1 minuut terwijl de meesten daarvan  vinden dat ook kortere films zinvol kunnen zijn. 78% denkt dat zo’n samenwerkingsproject een positief effect heeft op de ontwikkeling van animatietalent en 64% zou zo’n project een nuttige aanvulling vinden op het Filmfondsprogramma. Voor verdere exploitatie van deze films zien de meesten wel mogelijkheden en eventuele sponsoring van een dergelijk project door een commerciële partij wordt door geen van de respondenten afgewezen.

Bij het format van  animatiefilms van rond de 7 minuten voor kinderen van 3-7 jaar vindt 61% dat 7 minuten een goede lengte is, terwijl anderen meer mogelijkheden zien in kortere films. Enkele respondenten gaven aan dat 7 minuten erg lang is voor beginnende makers. 94% ziet een nuttig effect van een dergelijk format op de ontwikkeling van animatietalent en 81% zou zo’n samenwerking met de publieke omroep een nuttige aanvulling vinden op het bestaande Filmfondsprogramma.