Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland

PLANNING NIEUWE STIMULERINGSMAATREGEL Vooruitlopend op goedkeuring door de Europese Commissie informeert het Filmfonds u graag over de voorlopige planning voor de invoering van de nieuwe Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland (Netherlands Film Production...