iPad app Antibiotica Brigade Museum Boerhaave

door | 4 maart 2017

Foto: Hielco Kuipers

Antibioticaresistentie vormt een bedreiging voor de volksgezondheid. Bacteriën worden door toenemend antibioticagebruik steeds ongevoeliger voor de werking, waardoor eenvoudig te genezen ziektes weer levensbedreigend kunnen worden.

Verschillende instanties proberen het tij te keren door bewustmaking van het probleem. Museum Boerhaave, Apothekersorganisatie KNMP en de Stichting Farmaceutisch Erfgoed dragen hun steentje bij met een vindingrijke rijdende tentoonstelling, ondergebracht in een heuse Italiaanse Piaggio Ape.

Infofilm mocht de interactieve iPad Pro toepassing en de video-presentatie samenstellen.

De Antibiotica Brigade is mogelijk gemaakt door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Voor meer info zie Museum Boerhaave Antibiotica Brigade