images-1.weserv.nlHet vliegend hert is een van de spectaculairste en grootste insecten in Europa. Het mannetje kan  zo’n 8 centimeter groot worden, waarbij met name de grote gewei-vormige kaken zeer opvallen. Het vliegend hert is zeldzaam in Nederland en is in Europa wettelijk beschermd. De larven leven van door schimmels aangetast ondergronds eikenhout. De volwassen dieren zijn vaak te vinden op eikenstammen bij bloedende wondjes waar ze van het sap drinken.

Voorkomen
Het vliegend hert is zeldzaam geworden in Nederland en is alleen nog bekend uit 5 leefgebieden. Dat de soort soms lange tijd onopgemerkt kan blijven blijkt wel uit het recent (her)ontdekte leefgebied in midden Limburg: op de Meinweg en in de bossen rond Sint Odiliënberg. Met slechts 7 waarnemingen sinds 2000 is het nog steeds onduidelijk waar de populatie(s) zich precies bevinden. Ondanks de toegenomen aandacht voor het vliegend hert in de provincie, met het onderzoek aan het vliegvermogen bij de populatie aan de rand van het Reichswald bij Milsbeek en een update van het beschermingsplan in de gehele provincie.

Dit jaar hopen we meer duidelijkheid te krijgen met betrekking tot het voorkomen in midden Limburg en of de soort zich eindelijke daadwerkelijk gaat vestigen op de Sint Jansberg, grenzend aan het Reichswald bij Milsbeek.

Oproep
Hierbij willen wij een ieder oproepen om waarnemingen van het vliegend hert door te geven, het liefst voorzien van een foto. De gegevens die we in ieder geval graag ontvangen zijn:

het geslacht;
het aantal individuen;
de datum;
een zo nauwkeurig mogelijk omschreven vindplaats.

Ook aantekeningen over het gedrag zijn zeer welkom. Vergeet niet uw naam en e-mailadres of telefoonnummer te vermelden, zodat eventuele details nagevraagd kunnen worden. Oude waarnemingen zijn uiteraard ook welkom.

De waarnemingen kunnen ingevoerd worden op waarneming.nl, Telmee.nl of op eis-nederland.nl/vliegendhert. Ook kunnen waarnemingen per e-mail gestuurd worden naar: eis@naturalis.nl
Per post kan naar:  EIS-Nederland, Antwoordnummer 10430, 2300 WB Leiden (geen postzegel nodig).

Voor meer informatie zie: www.eis-nederland.nl/vliegendhert

Foto: Mannetje van het vliegend hert, te herkennen aan het formaat en de gewei-vormige kaken. Foto René Krekels.

images.weserv.nlKaart: Verspreiding van het vliegend hert in Nederland, in grijs worden de vier leefgebieden aangegeven, de vraagtekens geven gebieden (Holterberg, Utrechtse Heuvelrug en Sint Odilienberg) aan waarvan het onduidelijk is of er populaties aanwezig zijn.

EIS
Naturalis werkt structureel samen met EIS (European Invertebrate Survey). EIS is gevestigd binnen Naturalis en in ruil daarvoor delen zij kenneis voor collectiebeheer en onderzoek aan Naturalis.

Naturalis Biodiversity Center is een internationaal opererend onderzoekscentrum. De ruim 120 onderzoekers en 200 gastonderzoekers die aan Naturalis verbonden zijn, houden zich bezig met het beschrijven, begrijpen en verklaren van biodiversiteit en geodiversiteit. Aan de basis van het onderzoek ligt de in twee eeuwen opgebouwde nationale collectie van 37 miljoen planten, dieren, fossielen en gesteenten. Naturalis is het meest bekend bij het grote publiek als familiemuseum, met meer dan 300.000 bezoekers per jaar.