Museum Prinsenhof en De VAK, centrum voor de kunsten te Delft, werken samen aan een pilot voor het testen van de Delftse verhalentafel. Op de Delftse Verhalentafel (multi touch table) staan momenteel twee verschillende toepassingen: ‘De Ontdekking’ en ‘Deel je Verhaal’. Bezoekers kunnen hiermee Delftse collecties ontdekken. Daarnaast kunnen zij zelf verhalen en foto’s aan WikiDelft toevoegen.

delftseverhalentafel

Delft Creating History
Bezoekers en cursisten kunnen vanaf 13 maart 2014 tot eind mei 2014 de multi touch table in het atrium van De VAK testen en gebruiken. De VAK is als ‘centrum voor de kunsten’ de aangewezen plek om creatief te reageren op erfgoed en om Delftenaren in de gelegenheid te stellen erfgoed te beleven en herleven. De pilot sluit dan ook naadloos aan bij de stadsslogan “Delft Creating History”.

Met deze pilot willen beide partijen onderzoeken hoe De VAK deze innovatieve tool bijvoorbeeld binnen cultuureducatie op scholen kan inzetten. Daarnaast bekijken De VAK en het museum hoe de bezoeker en cursist in de vrije tijd gebruik kan gaan maken van de tafel. Aan het eind van de pilot zal bekend zijn hoe de multi touch table optimaal inzetbaar is voor cultuur-educatieve projecten, de ontwikkeling van creativiteit en de ‘21th century skills’.

Jacky van Dijk van De VAK verwoordt het als volgt: “We krijgen de unieke gelegenheid om de komende maanden met deze tafel te experimenteren. Afdeling Kunsteducatie van De VAK gaat bijvoorbeeld scholen betrekken bij het pilotproject, waarbij de tafel zowel doel als middel zal zijn. Mooiste uitkomst van de pilot zou zijn, als leerlingen en cursisten in de toekomst hun creatieve visie gaan geven op de geschiedenis en hun persoonlijke en creatieve uiting toe gaan voegen aan de tafel en dus aan WikiDelft.”