Salon de museologie Donderdag 28 juni Deur open 19.45,  start 20.00 uur Locatie:  Arcam (Prins Hendrikkade) Amsterdam
Publieksonderzoek, en dan….?
Discussieer mee, over de (on)zin van museaal publieksonderzoek.
 
Publieksonderzoek en evaluaties zijn gemeengoed in veel musea. Het wordt gezien als een belangrijk instrument om de waardering van het publiek te meten en het museale aanbod te evalueren met het oog op productontwikkeling en optimale dienstverlening.Recent publieksonderzoek staat volop in de aandacht. Niet alleen, omdat publieksonderzoek wordt aanbevolen – vanuit de BIS- en kunstenplanadviezen van de Raad voor Cultuur, de Amsterdamse Kunstraad – maar ook omdat er door de bezuinigingen behoefte is aan legitimering en onderbouwing van je beleid.
De Boekmanstichting wijdde haar zomernummer aan de soms gespannen relatie tussen kunstensector en onderzoek. In het juninummer van het Engelse Museumsjournal wordt zelfs gesteld dat in veel Engelse musea positieve evaluatierapporten wel breed verspreid worden, maar kritische evaluaties onder tafel worden gehouden. Kortom: het leeft nogal in de sector.

Tijd dus om dit tijdens de salon eens onder de loep te nemen. Publieksonderzoek prachtig, maar wat doe je er mee? Wordt al dat publieksonderzoek vooral gedaan om subsidiënten tegemoet te komen of leiden de uitkomsten werkelijk tot concrete vertalingen in het museale aanbod?  Kortom: is er sprake van effectief handelen of ernstige onderbenutting van onderzoeksresultaten en gaat er daardoor veel subsidiegeld down the drain?

De deskundigen van deze avond zijn:
Björn Stenvers, ontwikkeling&uitvoering, Amsterdam Heritage Museums
Laurine van der Wiel, Senior Marktonderzoek, Van Gogh Museum

Samen met hen zullen we in gesprek gaan over dit onderwerp. We kijken uit naar een enerverende avond, waar we ervaringen met elkaar kunnen uitwisselen.

Namens Salon de Museologie,
Amanda Vollenweider, Max Meijer, André Groeneveld, Karien van Schaik, Marleen van Dam, Gundy van Dijk, Paul Ariese, Jan Hovers en Marjelle van Hoorn.