Het RKD – Nederlands instituut voor kunstgeschiedenis presenteert de digitale publicatie Daan van Golden: conservering & contexten, op: http://daanvangolden.rkdmonographs.nl/ Deze RKDMonograph is het resultaat van talrijke atelierbezoeken aan Daan van Golden door Hans Janssen, hoofdconservator Moderne Kunst in het Gemeentemuseum Den Haag.

Janssen heeft aldus waardevolle informatie boven water gekregen wat betreft het behoud en de conservering, het materiaalgebruik van het werk van Van Golden en zijn atelierpraktijk. Maar ook achterliggende concepten en omgang met het werk in presentaties kwamen ter sprake. Soms werd gesproken rondom een bepaald kunstwerk, andere keren ging het over een techniek of onderwerp van vervaardiging. De informatie wordt nu als een coherente verzameling gegevens gepresenteerd. De publicatie is door de kunstenaar geautoriseerd.

Tevens zijn zes interviews afgenomen met mensen die met Van Golden gewerkt hebben en is onder meer de overzichtstentoonstelling in Museum Boijmans van Beuningen (1982) gereconstrueerd.

Tegelijk met de RKDMonograph over Van Golden verschijnt een tweede e-boek Het Moment Suprême. Deze is gratis te downloaden catalogus, geschreven door Lynne van Rhijn (assistent-conservator bij het RKD), verschijnt bij de tentoonstelling Daan van Golden – Reflecties in het GEM/Gemeentemuseum Den Haag. Voor de tekst is mede gebruik gemaakt van gegevens uit de Monograph. Het laat veel aspecten van de kunstenaar de revue passeren.

Daan van Golden is een gevierd kunstenaar. Zijn jeugdige geest en de ambachtelijkheid van zijn werk inspireert generaties kunstenaars. Juist bij Van Golden, wiens werk veelal ontstaat door hergebruik van beelden en patronen, past het om de publicaties beschikbaar te stellen voor iedereen.

Reflecties, schaduwen, patronen en silhouetten spelen een belangrijke rol in zijn werk. Van Golden koestert deze beelden en schildert met uiterste precisie en groot geduld zijn ‘toevallige’ onderwerpen. In de huidige solotentoonstelling in het GEM, museum voor actuele kunst in Den Haag, is het thema reflecties het uitgangpunt; reflecties waarbij de toeschouwer zichzelf ziet; silhouetten waarin een andere voorstelling verborgen zit; de toevallige vormen van schaduwen en herhalen van patronen die hem lief zijn. In alles komt de reflectie terug, van onszelf, van een toevallige voorstelling, van een geliefde herinnering.