In de RKDlezingen presenteren experts elke derde donderdag van de maand nieuwe kunsthistorische inzichten aan wetenschap en publiek. Op basis van de rijke collecties van het RKD belichten zij uiteenlopende onderwerpen: van de kunsthandel in Europese context, beeldhouwkunst, vormgeving tot kwakzalverij in oude Nederlandse kunst. Het RKD biedt onderzoekers hiermee een podium om recent onderzoek aan een breder publiek te communiceren. De lezingen zijn na aanmelding gratis te bezoeken. Wij hopen u te mogen verwelkomen op 24 april van 17.00 tot 18.00 aansluitend aan het Beoordelingsspreekuur: Kunst of namaak echt of kopie. 

Frans Kipp: Waar of niet waar: hoe betrouwbaar zijn topografische tekeningen? Topografische tekeningen bieden een schat aan beelden van vroegere situaties, maar hoe betrouwbaar zijn zij als bron van gegevens? Het antwoord op deze vraag kent uitschieters naar beide kanten, maar dit doet geen recht aan de grote waarde die veel van deze tekeningen hebben. Ook wanneer zij soms niet lijken of blijken te kloppen: aanpassingen, weglatingen en toevoegingen hoeven er geen afbreuk aan te doen, wanneer je weet wat je ziet. Aan de hand van een aantal voorbeelden wordt op dit vraagstuk nader ingegaan.

Informatie en aanmelden: www.rkd.nl