PERSBERICHT

Rest skelet Tyrannosaurus rex niet gevonden
Zoektocht naar vleesetende dinosauriër gaat door
 
Het opgravingsteam van Naturalis Biodiversity Center en het Black Hills Institute heeft – na de eerste vondst van delen van de linkervoet en -poot – geen andere resten van Tyrannosaurus rex gevonden. Op de vindplaats in Wyoming, Verenigde Staten, is de heuvel afgegraven waarin de rest van het skelet van de vleesetende dinosauriër vermoed werd. Gisteravond laat bleek dat de rest van het fossiel niet bewaard is gebleven. “Dat is natuurlijk heel erg jammer. Deze vindplaats had alles in zich om een goed geconserveerd skelet van een Tyrannosaurus rex te vinden”, zegt Edwin van Huis, directeur van Naturalis Biodiversity Center. De zoektocht naar een T. rex voor het nieuwe museum gaat wel door. Het opgravingsteam besteedt de komende twee weken hun tijd aan het opgraven van een andere dinosauriër in hetzelfde gebied, een Triceratops. Dat is een enorme planteneter met drie grote hoorns op de kop.

Kansrijk
Paleontoloog Anne Schulp legt uit waarom de experts positief gestemd waren over deze opgravingsplek: “De ervaring leert dat de vondst van meerdere botten bij elkaar in dit gebied in Wyoming, in de gesteentelagen van de ‘Lance Formation’, doorgaans een goede kans biedt op succes. Wat dit fossiel nog veelbelovender maakte, was het feit dat zelfs de verhoudingsgewijs kleine teenkootjes nog netjes bij elkaar lagen. Bovendien leidden we uit de laagjes in het zandsteen af dat het water ruim 67 miljoen jaar geleden, toen dit Tyrannosaurusfossiel door zand bedekt raakte, naar het noorden stroomde. De zandsteenlaag loopt naar het zuiden toe (dus stroomopwaarts) in de berghelling door. Daarom was dit een zeer kansrijke locatie, met goede vooruitzichten op een relatief compleet Tyrannosaurusskelet.”
Waarom de kleine botjes wel bewaard zijn gebleven, maar de rest van het skelet niet, is speculatief. “De zandlaag die de botten zou moeten beschermen, werd steeds dunner om uiteindelijk te verdwijnen. De rivier die hier vroeger stroomde, heeft het dode dier dus niet geheel toegedekt,” legt Schulp uit. “Misschien is het karkas destijds opgegeten, of veel verder meegestroomd met de rivier. We weten het niet.”
Juist de kleine botjes van de voet van een T. rex zijn erg zeldzaam en deze vondst is bovendien van hoge kwaliteit. Dat biedt Naturalis in ieder geval de mogelijkheid om het nodige onderzoek te doen, wat bijdraagt aan onze wetenschappelijke kennis.

T. rex in het nieuwe museum
De kans op een vleesetende dinosauriër in het nieuwe museum Naturalis is nog niet verkeken. Van Huis: “We hebben er bewust voor gekozen om de veelbelovende vondst van de losse teenkootjes verder op te graven. Dit bood ons de kans om een complete opgraving voor het publiek in beeld brengen. Dat verhaal, waarbij de ontdekking vanaf het moment dat de eerste schep de grond in gaat professioneel gefilmd wordt, is onderdeel van onze ambitie om bij het uiteindelijke skelet het hele verhaal te kunnen presenteren.”
De zoektocht naar een andere, meer complete, T. rex gaat door. Later dit jaar gaat Naturalis verder graven aan een eerdere vondst, een Tyrannosaurus waarvan al een deel van de schedel, een onderkaak, losse tanden, wervels en ribben geborgen zijn. Het is bekend dat er nog andere botten van deze T. rex in de grond liggen en de verwachting is dat er nog meer materiaal te vinden is.

Triceratops
Omdat het team met een volledig ingericht kamp en met alle opgraafmaterialen op dit moment al in Wyoming in de ‘Lance Formation’ bezig is, worden in de komende twee weken de nabijgelegen skeletten van twee Triceratopsen uitgegraven – de indrukwekkende plantenetende dinosauriër met drie enorme hoorns. Die vondst, in hetzelfde gebied, lag al gedeeltelijk bloot. Triceratops was een tijdgenoot van T. rex. Naturalis heeft nog geen eigen Triceratops; de schedel die nu wordt tentoongesteld, is een bruikleen. Een van deze skeletten krijgt dan waarschijnlijk een plaats in de nieuwe dinosauruszaal waarin de diversiteit van deze indrukwekkende reptielen centraal staat. De dinozaal wordt deel van het vernieuwde museum Naturalis dat in 2017 open gaat.
De expeditie gaat nog door tot en met 18 mei en blijft te volgen via www.naturalis.nl en www.nationalgeographic.nl.