“Preservation metadata in de praktijk”

Het Nederlandse Instituut voor Beeld en Geluid en Nationale Coalitie voor Digitale Duurzaamheid (NCDD) organiseren op 4 maart 2014 een workshop over Preservation Metadata.

“Preservation metadata” is een verzamelnaam voor bepaalde administratieve-, technische-, herkomst- en rechtengegevens die horen bij digitale files. Deze metadata zijn onmisbaar bij het managen en duurzaam bewaren van digitale collecties en voor het garanderen van authenticiteit van de files. Instellingen die digitale collecties beheren – of het nu gaat om tekstuele documenten, foto’s, audio of video – krijgen zonder uitzondering te maken met de noodzaak tot het ontwikkelen enimplementeren van preservation metadata. Maar om welke metadata gaat het dan, hoe en waarom moeten ze worden toegepast, hoe vergaren we deze metadata en bestaan er inmiddels ook standaarden voor deze metadata?

Tijdens de workshop zal er op al deze vragen worden ingegaan. Dit gebeurt allereerst door Rebecca Guenther van de Library of Congress, Hoofd van het Editorial Comittee van PREMIS, de belangrijkste standaard op het gebied van preservation metadata. Vervolgens zullen metadata-experts van Beeld en Geluid, het Nationaal Archief, de Koninklijke Bibliotheek en DANS ieder een case study presenteren over de ontwikkelingen, inzichten en specifieke issues met betrekking tot preservation metadata in hun eigen instelling.

In de middag is er ruimte voor vragen en discussie. De workshop is bedoeld voor iedereen die in zijn of haar dagelijkse praktijk te maken heeft met het duurzaam bewaren van digitale objecten en de benodigde metadata daarbij, zowel op uitvoerend als op management niveau; collectiebeheerders, bibliothecarissen, archivarissen, onderzoekers, ICT beheerders en ontwikkelaars van software.

De Preservation Metadata Workshop -inclusief lunch en borrel- wordt op 4 maart van 10.30 tot 17.30 gehouden in Hilversum, in het gebouw van Beeld en Geluid. De toegang is gratis. Het aantal plaatsen is beperkt. Opgave van deelname graag voor 4 februari a.s. via secretariaat@beeldengeluid.nl