PERSBERICHT

Op woensdag 12 december jl. strandde een bultrug op de Razende Bol bij Texel, die op zondag 16 december overleed.

Het walvisteam van Naturalis Biodiversity Center zal de bultrug ontleden. Dit gebeurt niet eerder dan dinsdag 18 december. Waar dit gaat plaatsvinden, is op dit moment nog niet bekend.

Naturalis Biodiversity Center is als enige instituut in Nederland door de overheid gemachtigd om dode walvisachtigen te vervoeren en te ontleden. Dit geldt dus ook voor de op zaterdag 17 december gestrande potvis. Deskundigen van verschillende organisaties waaronder Naturalis gaan op de resten van de bultrug sectie verrichten. Hierdoor ontstaat mogelijk meer duidelijkheid over de gezondheidstoestand van het zeezoogdier en de eventuele oorzaak van de stranding.

Het bultrugskelet gaat onderdeel uitmaken van de collectie van Naturalis Biodiversity Center. In deze wetenschappelijke collectie kunnen biologen onderzoek doen aan de walvisbotten om meer te weten te komen over o.a. evolutie, anatomie, variatie binnen de soort en ziektes.  Kennis over de anatomie en ontwikkeling van zeezoogdieren helpt ons bij de bescherming ervan en het mogelijk voorkomen van toekomstige strandingen. Het bultrugskelet krijgt wellicht een plaats in museum Naturalis, maar niet op korte termijn.