PERSBERICHT

Delft, 13 maart 2013

Patrick van Mil interim directeur voor Erfgoed Delft

Per 6 maart jl. is de heer Patrick van Mil gestart als directeur a.i. bij Erfgoed Delft, de erfgoedkoepel van de gemeente Delft. Van Mil was hiervoor o.a. zakelijk directeur van het Stedelijk Museum Amsterdam en managing director bij het International Film Festival Rotterdam.

Van Mil zal tot eind 2013 aan Erfgoed Delft verbonden zijn. Naast de dagelijkse aansturing van de organisatie heeft hij de opdracht een strategische visie voor de langere termijn te ontwikkelen, mede met het oog op een voorgenomen verzelfstandiging van Erfgoed Delft.

patrickvanmil

Van Mil: ‘De musea in Delft, de archeologische bodemschatten en het archief herbergen een rijke collectie en prachtige verhalen: van Willem van Oranje tot Delfts Blauw, van Johannes Vermeer tot Jan Schoonhoven. En dat in een van de mooiste historische binnensteden van Nederland. Met deze smaakvolle ingrediënten is Delft een buitengewoon aantrekkelijke bestemming voor binnen- en buitenlandse bezoekers. Door een actief tentoonstellingsbeleid en door succesvolle samenwerkingsverbanden kan Erfgoed Delft een belangrijke culturele en toeristische impuls geven aan de stad.’