Uitnodiging Cineblend 5 maart 2013

Cineblend, de maandelijkse avond van SAVAN (Stichting Audiovisuele Antropologie
Nederland) met diner, film en debat, heeft dinsdag 5 maart als thema:
Framing identity, Over privé-fotografie en identiteitsvorming van migranten

De manier waarop migranten in beeld worden gebracht lijkt aan verandering
onderhevig. Waar foto’s in kranten, zoals van Poolse aspergestekers, tot nu toe
doorgaans het beeld vormde van migranten in Nederland, worden steeds vaker de
gezichten achter deze journalistieke beelden opgezocht. Bij het zoeken naar deze
gezichten vormt privé-fotografie een rijke bron voor zowel beeldmateriaal als de
verhalen bij de beelden.
Vanavond kijken we aan de hand van het boek Honderd jaar heimwee: de
geschiedenis van Polen in Nederland naar het belang van niet-journalistieke
fotografie voor de vorming en bevestiging van identiteit. In Honderd jaar heimwee
wordt aan de hand van verzamelde privé-foto’s en interviews, gearchiveerd in het
Historisch Beeldarchief Migranten, een beeld geschetst van het leven, de
geschiedenis en de cultuur van deze groep migranten.
Kan privé-fotografie een rol spelen in de nuancering en bijstelling van bestaande
beeldvorming van migranten? Kan het verzamelen van dit beeldmateriaal een
bijdrage leveren aan het vormen van cultureel erfgoed? En hoe verhouden privébeelden
zich tot officiële, professionele beelden?

Te gast op deze avond:
Hanneke Verbeek, als historicus verbonden aan de Campus Den Haag/Universiteit Leiden.
Ze schreef samen met Wim Willems het boek Honderd jaar heimwee. De geschiedenis van
Polen in Nederland. Ludka Lyskawa, dochter van de Poolse sergeant Franciszek Lyskawa,
wiens levensverhaal staat opgetekend in het hier bovengenoemde boek. Ben Krewinkel,
richt zich als documentair fotograaf op onderwerpen die zich niet gemakkelijk laten
vertalen in de geijkte documentaire/journalistieke publicaties, met A Possible Life.
Conversations with Gualbert, als meest recente project.
Gespreksleider is Leo Lucassen, sinds 2005 hoogleraar Sociale Geschiedenis aan de
Universiteit Leiden en voorzitter van het Centrum voor de Geschiedenis van Migranten.