PERSBERICHT

“Nu volgt een programma in de Zendtijd voor Politieke Partijen”
50 Jaar politieke campagnefilmpjes met Erik van Muiswinkel, Hans Aarsman e.a.
Zo 9 september | 20:00 uur | De Balie

Diederik Samsom in beeld met zijn gehandicapte kind, Sybrand van Haersma Buma dekt de tafel voor een afwezig gezin, Ben Cramer heeft een spiekbriefje nodig in de spot van 50+ en Geert Wilders trekt een blik dreigende violen open om het gevaar van Europa te onderstrepen. Het is campagnetijd en daarom spitsuur in de zendtijd voor politieke partijen (ZPP).

Vijftig jaar geleden trapte de Katholieke Volks Partij (KVP) af met het eerste politieke propagandafilmpje op televisie in reguliere zendtijd. Dankzij het digitaliseringsproject Beelden voor de Toekomst heeft het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid de circa 1700 spotjes uit de ZPP-collectie gedigitaliseerd. De spots brengen haarfijn in beeld hoe partijen zichzelf zien en willen presenteren aan de kiezer. Ze tonen veranderingen in de politieke cultuur, het medialandschap en de manier waarop partijen hun achterban proberen te bereiken.

Om die veranderingen in beeld te brengen organiseren De Balie, Kennisland en Beeld en Geluid op zondag 9 september een avondprogramma waarin de spots en de beleving en effecten ervan centraal staan. Politicologen Annemarie Walter en Maarten Marx, columnist Erik van Muiswinkel en een discussiepanel onder leiding van Pieter Hilhorst, met Hans Aarsman (fotograaf en schrijver), Eddy Terstall (filmmaker) en Reinier Heutink (directeur Ipsos Synovate), geven hun visie op de politicus als acteur, de invloed van de ZPP-spots op het stemgedrag en de veranderende toon en vorm van de filmpjes door de jaren heen. De meest opmerkelijke, radicale, geestige en kleurrijke filmpjes worden op 9 september vertoond.

Nu volgt een programma in de Zendtijd Politieke Partijen
Zondag 9 september
Aanvang: 20:00
Entree: € 8,50 / € 6
Meer info en kaarten via http://www.debalie.nl/artikel.jsp?articleid=462432