image007Vanaf 23 september ontdekken jong en oud in NEMO hoe wiskunde een rol speelt in de wereld om ons heen in de nieuwe tentoonstelling “Wereld van Vormen”. De tentoonstelling gaat over wat leuk en interessant is aan wiskunde, voor mensen met of zonder wiskundeknobbel.

In de tentoonstelling “Wereld van Vormen” maak je kennis met meetkunde, onder andere door het vouwen van veelvlakken (polyhedrons), het maken van doorsnedes, schatten van inhoudsmaten, het maken van anamorfosen, de werking van perspectief en landmeten. Ontdek hoe je van driehoeken en vierkanten nieuwe vormen kunt maken, hoeveel jouw lengte en schoenmaat lijkt op de gemiddelde lengte en maat van de bezoekers in NEMO en dat een symmetrisch gezicht als mooi wordt ervaren. Er zijn meetinstrumenten van vroeger en nu en je leert zelf hoe je de snelste weg kiest met gebruik van meetkundige principes.
NEMO maakt wiskunde hiermee een instrument dat je in de wereld om je heen overal kunt gebruiken. Door te onderzoeken hoe de principes werken, krijgen kinderen en volwassenen spelenderwijs handvatten om wiskunde te begrijpen en toe te passen.

Wiskunde is overal
Wiskunde is onder andere het bestuderen van structuren en patronen. Wiskunde is grofweg onder te verdelen in vier gebieden; hoeveelheden (rekenen), structuren (algebra), ruimte (meetkunde) en veranderingen (analyse). Wiskunde is dus veel meer dan moeilijke sommen maken. In het dagelijkse leven kom je wiskunde telkens tegen. Bijvoorbeeld meetkunde, één van de oudste wetenschappen. Meten is namelijk de eerste wiskundige bezigheid van de mens. Het begon met praktische kennis over lengtes, oppervlakten en volumes, maar al door de Grieken werd meetkunde beoefend als echte wetenschap.

Michiel Buchel, Algemeen Directeur Science Center NEMO:
“Wiskunde is een belangrijk vakgebied en wordt door sommigen ook wel de basis van de bètavakken genoemd. Wiskundige vaardigheden zou je zelfs basisvaardigheden kunnen noemen in onze moderne tijd. Hoog tijd dus dat in Nederland aan wiskunde een tentoonstelling van deze omvang wordt gewijd”.

De permanente tentoonstelling maakt deel uit van een serie grote vernieuwingen die wetenschapsmuseum NEMO in de komende jaren zal realiseren. Met deze vernieuwingen werkt NEMO aan de kwaliteit en de duurzame groei van haar activiteiten binnen en buiten het science center.
Wereld van Vormen” is mede tot stand gekomen dankzij adviezen van wiskundetijdschrift Pythagoras, Hogeschool Utrecht, het Freudenthal Instituut, Platform Wiskunde Nederland,  NEMO’s bijzonder hoogleraar Maartje Raijmakers van de Universiteit van Amsterdam en anderen. Deze tentoonstelling werd mede mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van hoofdpartner Google, BankGiro Loterij, ASML , PPG Industries, Platform Wiskunde Nederland en bruiklenen van Nederlandse musea.

Wedstrijd Vind de vorm
Tot en met eind oktober kunnen kinderen zelf vormen ontdekken in de wereld om hen heen en deze opsturen aan NEMO. De inzender van de mooiste vondst maakt kans op een ballonvaart, zwevend over de vormen en patronen van Nederland. Zie www.e-nemo.nl/vorm.

Over Science Center NEMO
NEMO is het grootste science center van Nederland en is voor bezoekers van alle leeftijden. NEMO laat een breed publiek op actieve wijze ervaren hoe fascinerend, leuk en nuttig wetenschap en technologie zijn. Dit doen we met een grote diversiteit aan programma’s, tentoonstellingen, activiteiten en evenementen. Zie www.e-nemo.nl.