Judikje Kiers nieuwe directeur Amsterdam Museum

Kiers volgt Paul Spies op die per 1 februari 2016 vertrekt naar de stadsmusea van Berlijn

Judikje Kiers wordt per 1 maart 2016 de nieuwe directeur van het Amsterdam Museum en Museum Willet-Holthuysen. Kiers (1962), nu nog werkzaam als directeur van Museum Ons’ Lieve Heer op Solder en het Bijbels Museum, is unaniem verkozen door de Raad van Toezicht en de Ondernemingsraad. Kiers is al geruime tijd goed bekend met de organisatie door de bestaande samenwerking tussen de genoemde vier musea. Deze samenwerking wordt de komende jaren onder haar leiding verder gecontinueerd en geïntensiveerd. Bij haar aanstelling zal de verkenning naar een nieuwe locatie van het museum een belangrijke taak worden. 

Ernst Veen, voorzitter van de benoemingscommissie: ‘Onze unanieme keuze voor Judikje Kiers komt voort uit haar overtuigende, uitdagende en inspirerende visie op het hedendaagse stadsmuseum. Met haar kan het Amsterdam Museum zich verder ontwikkelen als een museum dat samenwerkt, verbindingen in de stad opzoekt, krachten bundelt en expertise deelt’.

Paul Spies, vertrekkend directeur Amsterdam Museum: ‘In Judikje Kiers heeft het museum een perfecte opvolger gevonden. Met haar kennis van de stad, haar netwerk en energieke persoonlijkheid is zij de aangewezen vrouw om de ingeslagen koers van het museum verder te leiden.

Judikje Kiers: ‘Deze baan is een droom die werkelijkheid wordt. Ik verheug mij om zo intensief voor en met de stad bezig te zijn. Ik kijk tevens uit naar het onderzoek voor een eventuele nieuwe huisvestiging van het Amsterdam Museum en het voortzetten en intensiveren van de samenwerking met de bestaande partners’

 

Judikje Kiers
Judikje Kiers studeerde kunstgeschiedenis en architectuurgeschiedenis aan de Vrije Universiteit, Amsterdam. Ze begon haar carrière in het Frans Hals Museum waarna zij werkzaam was in het Rijksmuseum. Daarnaast was zij als docent verbonden aan de Rietveld Academie en de Reinwardt Academie in Amsterdam. In 2001 werd ze benoemd als directeur van het onlangs vernieuwde Museum Ons’ Lieve Heer op Solder. Vanaf 2009 combineerde zij die functie met het directeurschap van het Bijbels Museum. Naast haar werkzaamheden als directeur bekleedt zij nevenfuncties als bestuurslid van Stichting De Gouden Ganzenveer en Stichting Z/ daklozenmagazine. Tevens is ze vice voorzitter van het Overleg Amsterdamse Musea.

Samenwerking

Museale samenwerking, zowel binnen de stad, het land en internationaal, heeft de laatste jaren centraal gestaan in het beleid van het Amsterdam Museum. Samen met de musea Ons’ Lieve Heer op Solder en het Bijbels Museum werden de Amsterdam Heritage Museums opgericht met een gemeenschappelijke backoffice op velerlei gebied. Ook ontwikkelde het Amsterdam Museum met partners Rijksmuseum en Hermitage Amsterdam de tentoonstelling ‘Hollanders van de Gouden Eeuw’. Het Amsterdam Museum is tevens één van de trekkers van het Samenwerkingsverband van Nederlandse Musea en het Informal Network of European City Museums, die beide jaarlijks bijeenkomen en gemeenschappelijke projecten ontwikkelen.

Amsterdam Museum
Het Amsterdam Museum vertelt het verhaal van de stad Amsterdam, over toen, nu en straks. Vier kernwaarden – ondernemerschap, vrijdenken, creativiteit en burgerschap – vormen de basis van het DNA van de stad. Aan de hand van deze begrippen wordt de geschiedenis tot leven gebracht en gekoppeld aan heden en toekomst. Het museum ziet het als zijn maatschappelijke taak om het verhaal van Amsterdam toegankelijk te maken en aan een zo breed mogelijk publiek te presenteren. De Stichting Amsterdam Museum wordt structureel gesteund door de Gemeente Amsterdam, de BankGiroLoterij en Allen & Overy.