image003De naam van de Stichting Museumgroep Leiden is per 1 januari 2014 veranderd in Cultuureducatiegroep. Deze naamsverandering heeft te maken met de nieuwe weg die Museumgroep Leiden is ingeslagen. Vanaf 2014 richten zij zich uitsluitend op cultuureducatie.

“In onze jarenlange samenwerking met de Leidse musea heeft Cultuureducatiegroep veel ervaring opgedaan met de ontwikkeling van onderwijsprogramma’s voor basisscholen (Museum en School) en voor het vmbo (BeMused). Deze succesvolle samenwerking wordt natuurlijk gecontinueerd. Sterker nog: de samenwerking wordt zelfs uitgebreid met partners uit de kunstsector en partners van het lokale erfgoed.”

Cultuurlijnen
Cultuureducatie met kwaliteit wordt bereikt door cultuureducatie in een doorlopende leerlijn aan te bieden. Een leerlijn beschrijft de volgorde waarin de lesstof over alle leerjaren is verdeeld. Daarom biedt Cultuureducatiegroep cultuurlijnen aan: doorlopende leerlijnen cultuureducatie.

Bezoek voor alle info de nieuwe website: www.cultuureducatiegroep.nl.