Lezing over Nederlandse waterveiligheid in Museum De Cruquius
Hoe we dit jaar van een reactief naar een proactief beleid gaan

Haarlemmermeer – Museum De Cruquius organiseert zondag 19 januari om 15.45 uur een lezing door Hans Pluckel (Hoogheemraadschap Rijnland) over de waterveiligheid in Nederland. Pluckel bespreekt o.a. het Deltaprogamma II dat dit jaar gepresenteerd wordt aan het kabinet. Inloop is vanaf 15.30 uur, aanmelden is niet nodig. Toegang is de reguliere entreeprijs van €7,00.

Voor het eerst trekt Nederland wijze lessen uit een verleden vol watersnood en overstromingen. Er wordt niet gewacht tot de volgende ramp zich voordoet, maar er komen maatregelen om te voorkomen dat de Lage Landen weer door het water worden overvallen.

Dat is de rode draad in de lezing, die Hans Pluckel op zondag 19 januari houdt in de Waterschapszaal van het gemaal De Cruquius. Pluckel is bestuurslid van het Hoogheemraadschap Rijnland en voorzitter van de Vrienden van de Cruquius. Hij gaat uitgebreid in op de plannen om de nadelige gevolgen van de voorspelde klimaatverandering voor te blijven. Hiervoor haalt hij het verleden aan via Cornelis Lely, ‘bedwinger der Zuiderzee’, en bespreekt hij Nederlandse toekomstplannen.

In september biedt de Deltacommissie het kabinet en de Tweede Kamer een pakket voorstellen (Deltaplan2) aan om de zeewering te versterken en de zoetwaterreserves veilig te stellen. Het gaat om miljarden-investeringen. “ Het kabinet Balkenende heeft indertijd opdracht gegeven te onderzoeken hoe we met het water om moeten gaan, om een nieuwe noodsituatie voor te blijven. Als die voornemens worden uitgevoerd is de eerste keer dat er geen ramp nodig was, voor de overheid investeerde om de bevolking tegen het water te beschermen, ” aldus Pluckel.

Hij schudt de voorbeelden uit zijn mouw: de Zuiderzeewerken werden pas goedgekeurd na de grote overstroming van 1916; het eerste Deltaplan kon er pas komen na de Zeeuwse watersnood van 1953 en de miljarden-investeringen tegen de overstroming van de grote rivieren kwamen pas los na de wateroverlast in 1993 en 1995. Pluckel: “Door die rampen besefte men pas de urgentie. Dat zegt iets over hoe we in Nederland gewend zijn om te gaan met het water. ”

Praktische informatie:

De lezing wordt gehouden op zondag 19 januari in de Waterschapszaal van het gemaal De Cruquius. Aanvang is om 15.45 uur en de voordracht duurt ongeveer een uur. De toegang is de reguliere entreeprijs van €7,00 voor volwassenen en gratis met een museumkaart.

U kunt de musea online vinden via www.historisch-museum-haarlemmermeer.nl en www.museumdecruquius.nl.  Ook op Facebook en Twitter zijn ze te vinden.