Naturalis-onderzoekers kunnen aanvragen bij NWO
 
Onderzoekers van Naturalis Biodiversity Center kunnen per 1 maart 2013 voorstellen indienen voor de financieringsinstrumenten van NWO. Dit ondersteunt Naturalis in de ambities op het gebied van biodiversiteit.

Naturalis Biodiversity Center is een samenwerkingsverband tussen museum Naturalis en drie universiteiten: de Universiteit Leiden, de Universiteit van Amsterdam en de Wageningen Universiteit. Deze universiteiten hebben medewerkers, collecties en financiering ingebracht om samen met Naturalis een centrum op wereldniveau in te richten voor biodiversiteitonderzoek.

De Nederlandse Wetenschapsorganisatie NWO heeft besloten, de onderzoekers van Naturalis toe te laten tot alle financieringsinstrumenten, op dezelfde manier waarop medewerkers van universiteiten en een aantal andere onderzoeksinstituten toegelaten zijn. Daarmee werd voorkomen dat de universitaire medewerkers die overstapten naar Naturalis, hun toegang zouden verliezen.

Toegang tot de NWO-geldstromen helpt Naturalis bij het verder uitbouwen van de wetenschappelijke ambities en bevestigt de intentie van alle betrokken partijen om in Nederland een nieuw topinstituut neer te zetten dat voortbouwt op de wetenschappelijke capaciteit en de collecties die in universitaire biodiversiteitinstituten en Naturalis waren opgebouwd.

Over Naturalis Biodiversity Center
De thans ruim 120 onderzoekers en 200 gastonderzoekers die aan Naturalis verbonden zijn, richten zich op het beschrijven, begrijpen en verklaren van biologische en geologische diversiteit. Het onderzoek spitst zich toe drie thema’s, te weten: evolutie van kenmerken, interacties tussen soorten en dynamische biodiversiteit. De wetenschappelijke collectie van 37 miljoen zoölogische, botanische en geologische objecten fungeert als basis voor de onderzoeksactiviteiten.

In 2009 ontving Naturalis € 30 miljoen uit het Fonds Economische Structuurversterking (FES). Dit bedrag was bestemd voor het integreren van de drie organisaties en collecties (Naturalis, ZMA, NHN), het grootschalig digitaliseren van de collectie en het bouwen hoogwaardige laboratoria. Zoals ook bij de Mid Term Review in 2012 vastgesteld, ligt Naturalis hiermee goed op schema.