NWO heeft afgelopen maandag voor de eerste keer zes Museumbeurzen uitgereikt. Zes museummedewerkers gaan – elk samen met een hoogleraar – wetenschappelijk onderzoek doen dankzij een Museumbeurs van maximaal 62.500 euro.

Het programma Museumbeurzen heeft als doel talentontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek in de museale sector te bevorderen. Deze museumbeurzen sluiten aan bij de Kennisagenda voor het museale veld en kunnen worden toegekend dankzij de 800.000 euro die minister Bussemaker van OC&W hiervoor tot eind 2016 beschikbaar heeft gesteld.

Eén van deze beurzen is uitgereikt aan Rooske Franse, senior projectmanager Educatie van het Science Learning Center van NEMO en prof. dr. Maartje Raijmakers, bijzonder hoogleraar cognitieve ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Doel van hun project is een methode te ontwikkelen en te toetsen waarmee publieksbegeleiders in wetenschapsmusea gesprekken binnen families kunnen stimuleren en verrijken. Het is het enige onderzoek van de uitgereikte beurzen dat zich richt op de ervaringen van de museumbezoeker en stimuleren van family learning.

In NEMO wordt actief onderzoek gedaan via het programma NEMO Research & Development. Door wetenschappelijk onderzoek uit te voeren in NEMO, door nieuwe activiteiten tijdens het ontwerpproces al uit te proberen met bezoekers (prototypen), door theorie en praktijk actief met elkaar te verbinden, bouwen we meer kennis, inzicht en ervaring op over science leren. Deze kennis zetten we in om het aanbod van NEMO nog verrassender en leerzamer te maken en om de theorievorming over science leren in het algemeen verder te brengen. Het onderzoek waarvoor de museumbeurs is ontvangen sluit daar nauw op aan. De resultaten zal NEMO actief toepassen in de vernieuwingen die NEMO in de komende jaren zal realiseren. Met deze vernieuwingen werkt NEMO aan de kwaliteit en de duurzame groei van haar activiteiten binnen en buiten het science center.

Over NEMO
NEMO is het grootste science center van Nederland en is voor bezoekers van alle leeftijden. NEMO laat een breed publiek op actieve wijze ervaren hoe fascinerend, leuk en nuttig wetenschap en technologie zijn. Dit doen we met een grote diversiteit aan programma’s, tentoonstellingen, activiteiten en evenementen.
Zie de website van Science Center NEMO