Deze mooie vacature willen we graag doorgeven:

Operationeel directeur publieksgerichte diensten bij het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika in Tervuren

Het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika is een wetenschappelijke instelling van de Belgische federale overheid. Het maakt deel uit van de Programmatorische Federale Overheidsdienst (POD) Wetenschapsbeleid. Het is een internationaal vermaarde referentie-instelling voor Afrika met nadruk op Midden-Afrika. Zijn kernactiviteiten zijn geconcentreerd rond 4 pijlers: wetenschappelijk onderzoek, collectiebeheer, kennisverspreiding en internationale samenwerking. Het KMMA is een multidisciplinaire onderzoeksinstelling van zowel mens- als natuurwetenschappen. Het onderzoek is georganiseerd in 3 departementen: Culturele Antropologie en Geschiedenis, Aardwetenschappen en Biologie. Het onderzoek richt zich zowel op fundamenteel onderzoek als op wetenschappelijke expertise en dienstverlening. Bijdragen aan duurzame ontwikkeling is een van de opdrachten van het KMMA. Veel onderzoeks –en publieksgerichte activiteiten kaderen binnen ontwikkelingssamenwerking. Het KMMA is actief in meer dan 20 Afrikaanse landen en dit in samenwerkingsverbanden met capaciteitsopbouw en -versterking tot gevolg.

 • Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, Tervuren
 • Type: Voltijds
 • Deadline: 18/9/2014

Over deze job

 • Ontwikkelen van een strategie publiekswerking;
 • Organiseren, stimuleren en bestendigen van een efficiënte samenwerking tussen de verschillende betrokken diensten met respect voor de specificiteit en professionaliteit van elke unit;
 • Vormen, leiden, motiveren en evalueren van de medewerkers met het oog op het realiseren van de vooropgestelde doelstellingen;
 • Verzekeren van een coherente publiekswerking dwz voorbereiden, opstarten, beheren, begeleiden en evalueren van de acties;
 • Inrichten van de publieksruimten van het gerenoveerde museum;
 • De sociale rol van het KMMA promoten en bestendigen;
 • Doeltreffend en efficiënt beheren van de aan de OD toegekende middelen (financieel en personeel);
 • Actief ontwikkelen van /deelname aan netwerken van organisaties en instellingen van gerelateerde domeinen.

Bijkomende info