Unieke tentoonstelling in het Nederlands Leder en Schoenen Museum

Waalwijk– In aanloop naar de bouw van een Tesco supermarkt, werd er in 2011 veldwerk verricht in het plaatsje Camelon in Schotland. Tijdens de opgraving, uitgevoerd door de AOC Archaeology Group, werden grote hoeveelheden leer aangetroffen. Complete of bijna complete schoenen, onderdelen van schoenen, fragmenten en een stuk van een tent werden gevonden. Al deze vondsten dateren tot de tijd van Antoninus Pius (138-161 na Christus), de periode waarin ook de muur van Antoninus in Schotland werd gebouwd. Camelon zelf is verrezen op de resten van twee Romeinse forten die intensief gebruikt werden tussen 142 en 154 na Christus.
 
Na de vondst zijn de schoenen geconserveerd door de AOC Archaeology Group, waarna ze zijn overgebracht aan de universiteit van Leiden. Onder leiding van Dr. C. van Driel-Murray zijn de schoenen beschreven, gecategoriseerd, gefotografeerd en getekend. Niet alleen de grote hoeveelheid schoenen die op een plek gevonden werd of de grote verscheidenheid in mannen, vrouwen- en kinderschoenen maakt deze vondst speciaal, maar voornamelijk het feit dat de datering zo nauwkeurig vastgesteld kan worden. De schoenen uit Camelon stammen uit de periode 145-150 na Christus, hetgeen ons een unieke kijk op het modebeeld uit die tijd geeft.
 
De expositie ‘Lost and Found; Romeinse schoenvondsten uit Schotland’ toont deze unieke collectie schoenen. Het is een prachtig voorbeeld van het Romeinse mode- en straatbeeld tussen 145 en 150 na Christus. De collectie laat een grote variëteit zien in soorten schoenen, met ook nog niet eerder bekende vormen van schoeisel, variërend van teenslippers tot laarsjes en verschillende decoratietechnieken. Het schoeisel is in bruikleen verkregen van Treasure Trove, een Schotse organisatie die ervoor zorgt dat belangrijke objecten uit de historie van Schotland bewaard blijven ten behoeve van het algemeen belang.

Lost and Found; Romeinse schoenvondsten uit Schotland
2 Februari – 11 Mei 2014
Nederlands Leder en Schoenen Museum, Waalwijk.
 
Meer informatie over o.a. openingstijden en bereikbaarheid op www.schoenenmuseum.nl