Delft,  15 oktober 2013

PERSBERICHT

Presentatie liefdeskoppel Frederik Hendrik & Amalia van Solms in Museum Het Prinsenhof

In Het Prinsenhof in Delft is vanaf woensdag 16 oktober is een bescheiden maar bijzondere expositie te bewonderen over Stadhouder Frederik Hendrik en zijn echtgenote Amalia van Solms. De start van de expositie valt samen met het symposium dat die dag in het museum plaatsvindt naar aanleiding van het verschijnen van het boek De Oranjezaal in Huis ten Bosch. Een zaal uit loutere liefde van Margriet van Eikema Hommes en Elmer Kolfin (Zwolle, Uitgeverij Waanders & De Kunst , 2013).
Verschillende sprekers brengen tijdens het symposium Amalia’s artistieke en politieke ambities over het voetlicht. Het boek en het eraan ten grondslag liggende onderzoek maken duidelijk dat de invloed van Amalia van Solms op de schilderingen, de kunstwerken en de inrichting van de Oranjezaal in het paleis Huis ten Bosch veel groter is geweest dan altijd is verondersteld.

Liefdeskoppel
Het liefdeskoppel Frederik Hendrik en Amalia van Solms had een speciale relatie met Delft. Frederik Hendrik was de jongste zoon van Willem van Oranje en het enige kind van hem dat in het Prinsenhof is geboren. Beide zijn na hun overlijden bijgezet in de grafkelder in de Nieuwe Kerk.

In de tentoonstelling in Museum Het Prinsenhof zijn unieke objecten uit verschillende Delftse collecties te zien waarmee zij individueel of beide zijn verbonden. Onder de tentoongestelde objecten bevinden zich de in 1584 uitgegeven preek die in de doopdienst van Frederik Hendrik in de Nieuwe kerk wordt uitgesproken, plaquettepenningen uit 1626 en prenten van de begrafenisstoet van de uitvaarten van beide op de Markt van Delft. Daarnaast zijn natuurlijk de portretten van het echtpaar te zien vervaardigd door onder meer Michiel van Mierevelt en Willem Delff. Hieronder is het enig bekende portret waarin Amalia wordt getoond in rouwdracht waarbij op de achtergrond haar levenswerk Huis ten Bosch is toegevoegd.

Oranjezaal
De Oranjezaal in het Koninklijk Paleis Huis ten Bosch is een van de best bewaarde creaties uit de Gouden Eeuw. De tientallen schilderijen op doek en de beschilderde houten architectuuronderdelen in de zaal vormen een uniek ensemble. Het project is tussen 1648 en 1652 in opdracht van Amalia van Solms (1602-1675) uitgevoerd ter nagedachtenis aan haar overleden echtgenoot, stadhouder Frederik Hendrik (1584-1647). De afgelopen jaren is er veel nieuw onderzoek naar de Oranjezaal verricht. Daaruit is onder meer naar voren gekomen dat de invloed van Amalia van Solms op de schepping van de zaal veel groter was dan tot op heden is beschreven.