Krachtenbundeling musea en wetenschappelijke instellingen

Donderdag 30 mei heeft Rijksmuseum Volkenkunde met de Universiteit Leiden, het Rijksmuseum van Oudheden, het Afrika-Studiecentrum, het International Institute for Asian Studies, het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land-, en Volkenkunde, het Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten en het Roosevelt Study Center, het oprichtingsstatuut getekend van LEIDEN GLOBAL. Daarmee werd een nieuw samenwerkingsverband gelanceerd waarin de Leidse wetenschappelijke en museale instellingen kennis, collecties, onderzoek en onderwijs op het gebied van ‘wereld-zaken’ met elkaar verbinden.

De kennisinstituten en musea in Leiden werken nu al veelvuldig samen. Juist in Leiden bevindt zich een sterke concentratie van kennis en collecties op het gebied van “Global and Area Studies”. Met de oprichting van Leiden Global wordt de ambitie tot uitdrukking gebracht om deze samenwerking inhoudelijk verder te intensiveren en een bredere bekendheid te geven aan de resultaten ervan. Deze ontwikkeling sluit naadloos aan bij het beleid van Volkenkunde waarin het aangaan van samenwerkingsverbanden binnen en buiten de museale sector een belangrijke plaats inneemt.

De feestelijke start van Leiden Global en de lancering van de website www.leidenglobal.org vindt plaats in najaar 2013, met tal van wetenschappelijke- en publieksactiviteiten. (www.volkenkunde.nl)

Bron: Nieuwsbrief Leiden Kennisstad