Legaat Jan Bouman

Afgelopen zomer overleed op 84-jarige leeftijd in zijn huis in Groningen de kunstverzamelaar Jan Bouman, te midden van zijn geliefde collectie. De heer Bouman was een grote vriend van het Groninger Museum en volgde jarenlang het aankoop- en expositiebeleid met even warme als kritische belangstelling. In 2007 organiseerde het museum een tentoonstelling uit zijn collectie.

portret_3

De heer Bouman heeft zijn volledige kunstcollectie aan het Groninger Museum nagelaten. Daarnaast heeft hij financiële middelen ter beschikking gesteld om, via de instelling van het Jan Bouman Fonds, aankopen van moderne kunst ten behoeve van de museumcollectie te doen. Het Groninger Museum is hem daarvoor zeer dankbaar.

Jan Bouman Fonds
Het Jan Bouman Fonds heeft ten doel de versterking van de collectie moderne en hedendaagse kunst van het Groninger Museum, waarbij de nadruk ligt op kunst met een vernieuwend karakter. Het fonds realiseert haar doel o.a. door een actief beleid ten aanzien van het waarnemen van nieuwe stromingen in de beeldende kunst in de ruime zin, met extra aandacht voor schilderkunst. Het fonds kan ook aangewend worden voor het opvullen van hiaten in de collectie moderne kunst, met uitzondering van werk van De Ploeg (omdat daar volgens de heer Bouman reeds voldoende aandacht aan besteed wordt). Bij alle aankopen zal bij expositie en publicatie altijd vermeld worden: “aankoop met steun van het Jan Bouman Fonds”. Een belangrijk onderdeel van de invulling zal zijn een actief beleid bij de zoektocht naar nieuw talent, zowel in de regio Groningen als daarbuiten.

Collectie Jan Bouman
Bij wijze van eerbetoon aan Jan Bouman wordt nu een kleine, representatieve selectie uit zijn verzameling getoond in de Ovale Zaal West. Een zwaartepunt in de collectie wordt gevormd door internationale grafiek van hoog niveau, deels abstract en deels expressionistisch. Voorbeelden hiervan in de tentoonstelling zijn de grafiek van de Amerikanen Mark Tobey, Robert Motherwell en Robert Rauschenberg; de Fransen Pierre Soulages en Alfred Manessier; de Spanjaard Antoni Tapiès en de Duitser A.R. Penck. Een groot schilderij van Rémy Blanchard is een voorbeeld van waar de belangstelling van Jan Bouman in de jaren tachtig parallel liep met die van het Groninger Museum onder directeur Frans Haks: de toen opkomende ‘nieuwe schilderkunst’. Ook van Groninger kunstenaars met wie hij bevriend was kocht Jan Bouman regelmatig werk: sculpturen van Gjalt Blaauw, conceptuele tekenkunst van Jan Hoving en schilderijen van de onlangs overleden Arie Zuidersma.

De tentoonstelling ‘Legaat Jan Bouman’ is te zien van 16 mei tot en met 21 september 2014