Landelijk coördinatiepunt
Herdenken Eerste Wereldoorlog Nederland 2014-2018

Huis Doorn, het Nederlands Openluchtmuseum en het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies lanceren gezamenlijk het landelijke coördinatiepunt Herdenking Eerste Wereldoorlog Nederland 2014-2018.

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stelt een projectsubsidie met een looptijd van vier jaar beschikbaar voor het opzetten en onderhouden van dit landelijke coördinatiepunt. Minister Bussemaker (OCW) heeft op 18 april j.l. daarover de Tweede Kamer geïnformeerd.

Aandacht voor de Eerste Wereldoorlog
De laatste maanden is gebleken dat de aandacht voor de Eerste Wereldoorlog in Nederland boven verwachting hoog is. Hoewel Nederland neutraal bleef, heeft de periode 1914-1918 grote invloed gehad op het land. Tijdens de oorlog was een groot aantal Nederlandse mannen gemobiliseerd, verbleven honderdduizenden vluchtelingen uit België in Nederland, was er schaarste en honger en veranderden de sociale verhoudingen onomkeerbaar.

Digitaal platform
Het landelijke coördinatiepunt gaat een digitaal platform opzetten en onderhouden. Hierop wordt ruimte geboden aan activiteiten over de Eerste Wereldoorlog die in Nederland en het buitenland – in het bijzonder Vlaanderen – worden georganiseerd tussen 2014 en 2018. Het platform zal ook de virtuele netwerkplek zijn waar Nederlandse en buitenlandse organisaties, stichtingen en educatieve instellingen kunnen aankloppen om verder op weg geholpen te worden wanneer zij partners zoeken of andere specifieke inhoudelijke en praktische informatie. Daarnaast wordt ruimte geboden aan het toegankelijk maken van betrouwbare basisinformatie voor een groot publiek over deze ingrijpende periode en de gevolgen van de Grote Oorlog.

Officiële start
Het coördinatiepunt wordt op 1 oktober – tegelijkertijd met de start van de Maand van de Geschiedenis waarvan het Nederlands Openluchtmuseum de organisator is – op Huis Doorn gepresenteerd.