Persbericht
Kossmann.dejong ontwerpt tentoonstelling ‘De Dode Zeerollen’

Op 9 juli opent in het Drents Museum de tentoonstelling ‘De Dode Zeerollen’, ontworpen door Kossmann.dejong uit Amsterdam. De vondst van de Dode Zeerollen is een van de meest revolutionaire archeologische ontdekkingen van de twintigste eeuw.

Context
Op de tentoonstelling worden in totaal zestien rollen gepresenteerd (in twee opeenvolgende sets van acht stuks). Deze rollen zijn van groot belang voor onze kennis over het vroege jodendom en christendom. Een aantal fragmenten is nog niet eerder aan het publiek getoond. Naast de manuscripten zijn er ruim 400 bijzondere objecten te zien uit het oude Judea, Masada, En Gedi, Gamla, Jeruzalem en de grotten van Qumran, die de geschriften plaatsen in de culturele en historische context van de Grieks-Romeinse tijd.

Canon
De rollen, geschreven tussen de tweede eeuw voor tot de eerste eeuw na Christus, zijn op verschillende manieren van belang voor het begrip van de ontwikkeling van een canon van heilige teksten. Zo toont de ´Psalmenrol´ bijvoorbeeld dat er meerdere versies van het Psalmenboek waren. Ook enkele teksten die niet in de Bijbel zijn terechtgekomen worden tentoongesteld. Deze laten zien op welke manieren Bijbelse tradities verder werden ontwikkeld, in bekende en onbekende richtingen. De zestien rollen worden vanwege de kwetsbaarheid van het materiaal in twee sets van acht getoond. Halverwege de tentoonstelling (medio oktober) wordt de eerste serie vervangen door de tweede.

Ontwerp
De tentoonstelling introduceert de bezoeker in de tijd waarin de manuscripten tot stand zijn gekomen en verzameld. Thematische vitrines verbeelden belangrijke aspecten van het dagelijks leven. Aan de hand van filmbeelden, foto´s en objecten wordt het verhaal verteld rondom de ontdekking van de Dode Zeerollen, die tussen 1947 en 1956 gevonden zijn in elf grotten nabij Qumran. Ook wordt de reis belicht die de manuscripten nadien hebben afgelegd. De centrale setting van de tentoonstelling is een abstracte woestijn, die toegang geeft tot de paviljoens waar de rollen worden getoond en waar bezoekers meer te weten kunnen komen over de betekenis, de vorm (materiaal, type schrift) en conservering van deze bijzondere manuscripten.

Samenwerking
De tentoonstelling is samengesteld in nauwe samenwerking met gastconservator Prof. Dr. Mladen Popovi van het Qumran Instituut, Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen en curator mw. Adi Ziv van de Israel Antiquities Authority in Jeruzalem. De expositie is in het Drents Museum te zien tot en met 5 januari 2014 en reist aansluitend door naar het Schlossmuseum in Linz (Oostenrijk).

http://www.drentsmuseum.nl/tentoonstellingen/tentoonstelling-uitgelicht/exhibition/de-dode-zeerollen-16.html

http://www.kossmanndejong.nl