Persbericht

Rotterdam, 20 december 2012

Karel Martens ontwerpt tijdelijke interventie voor Het Nieuwe Instituut

Vanaf 1 januari 2013 is Het Nieuwe Instituut een feit. Deze onlangs bekendgemaakte naam van de toekomstige organisatie voor architectuur, design en e-cultuur wordt vanaf die datum gebruikt als afzender van de huidige drie sectorinstituten; Nederlands Architectuurinstituut, Premsela, Nederlands Instituut voor Design en Mode, en Virtueel Platform, kennisinstituut voor e-cultuur. De activiteiten van deze instellingen worden voortgezet, terwijl nieuwe gezamenlijke activiteiten vanaf medio 2013 de agenda bepalen.

Het Nieuwe Instituut is vereerd dat Karel Martens bereid is gevonden zijn talent te verbinden aan de organisatie. Hij is verzocht op basis van een tijdelijke interventie de naam Het Nieuwe Instituut op een niet hiërarchische wijze te verbinden aan de drie bestaande namen. Hierdoor blijven deze in de eerste fase van het fusieproces herkenbaar voor de verschillende bestaande en nieuwe doelgroepen en worden ze verbonden aan de toekomst van Het Nieuwe Instituut.

Martens’ interventie is gebaseerd op de huidige huisstijlen* van de drie organisaties; een werkwijze die Martens eerder ook in zijn vrije werk heeft toegepast. Het bestaande materiaal wordt bedrukt met een kleurvlak en drie cirkels, die tegelijkertijd de eerdere huisstijl zichtbaar houden en van een nieuwe laag voorzien, symbolisch voor een nieuwe opdracht en ambitie. De cirkels – verwijzend naar de drie bestaande organisaties – kunnen of een uitsparing, een print of een stansgat zijn. Dit beeld wordt gecombineerd met de naam Het Nieuwe Instituut en de drie namen van de huidige organisaties. Het kleurvlak en de drie cirkels vormen ook het uitgangspunt voor een nog te ontwikkelen portal, die toegang zal bieden tot de huidige websites van de organisaties en een deel van het drukwerk, dat los van de verschillende huisstijlen tot stand komt.

Karel Martens heeft een omvangrijk oeuvre waarin de vormgeving van talloze boeken en omslagen de boventoon voert. Hij maakte postzegels, munten, gevelbedrukkingen, telefoonkaarten, drukexperimenten en is de ontwerper van het architectuur tijdschrift OASE. Daarnaast is hij sinds 1977 actief als docent, eerst aan ArtEZ hogeschool voor de kunsten in Arnhem, daarna aan de Jan van Eyck Academie in Maastricht. Hij is mede-initiator van de Werkplaats Typografie, een masteropleiding grafisch ontwerpen van ArtEZ in Arnhem die in 1997 werd opgericht. Vanaf die tijd is hij gastdocent aan Yale University School of Art in New Haven, voor de opleiding Graphic Design.

De opdracht aan Karel Martens is onderdeel van een gefaseerde uitvoering van het fusieproces tussen de drie voormalige sectorinstituten.

*de huidige vormgeving van het NAi, Premsela en Virtueel Platform is in handen van respectievelijk De Designpolitie, Robin Uleman en Pot & Van der Velden, en Willem van de Ven/ Studio WVDV.

________________

Het Nieuwe Instituut brengt architectuur, design en e-cultuur samen. Alle activiteiten van het Nederlands Architectuurinstituut (NAi), Premsela, Nederlands Instituut voor Design en Mode en Virtueel Platform, kennisinstituut voor e-cultuur, zijn hier ondergebracht. Het instituut beheert en ontsluit cultureel erfgoed, waaronder het Rijksarchief voor architectuur, stimuleert onderzoek, programmeert nationaal en internationaal tentoonstellingen en een lezingen- en debattenprogramma, ontwikkelt educatieve lespakketten en kent een transdisciplinaire platformfunctie.