Persbericht 28 februari 2013 20.00 uur

Invloed wilde bestuivers op productie van voedselgewassen groter dan eerder gedacht

Wilde bestuivers leveren een grotere bijdrage aan de voedselproductie dan tot nu toe werd aangenomen. Dit kan worden opgemaakt uit de resultaten van een studie die deze week in het tijdschrift Science verschijnt. Luisa Carvalheiro maakte namens Naturalis Biodiversity Center onderdeel uit van het internationale onderzoeksteam dat de studie uitvoerde.

De onderzoekers ontdekten dat bestuiving door wilde insecten een positieve invloed heeft op het aantal vruchten of zaden per bloem, en dat deze invloed niet kan worden vervangen door tamme honingbijen. Dit betekent dat, om de vruchtzetting te optimaliseren, er zowel wilde bestuivers als honingbijen nodig zijn.

Bestuiving is een fundamentele stap in de reproductie van planten en heeft dus grote invloed op de oogst van gewassen zoals fruit, zaden, noten en koffie. Zo’n zeventig procent van de tweehonderd belangrijkste gewassen in de wereld heeft insecten nodig voor goede bestuiving. Deze gratis ecosysteemdienst vertegenwoordigt een waarde van € 153 miljard per jaar.

Het internationale gezelschap van vijftig onderzoekers kon putten uit veldgegevens afkomstig uit twintig landen en 41 gewassystemen.

Luisa Carvalheiro (betrokkene namens Naturalis): “Onze studie toont aan dat de productiviteit van een groot aantal gewassen over de hele wereld afhangt van wilde bestuivers. Een grote mate van diversiteit aan wilde bestuivers is dan ook van essentieel belang om ook hun toekomstige rol te garanderen.”

Koos Biesmeijer (wetenschappelijk directeur Naturalis): “De resultaten van dit onderzoek zijn zeer relevant voor de Nederlandse landbouwsector. Het ministerie van EZ ondersteunt dan ook onderzoek aan de bijdrage van wilde bestuivers aan de Nederlandse fruitproductie. Dit onderzoek waarbij naast Naturalis ook Alterra en EIS Nederland betrokken zijn zal zich in eerste instantie richten op appel- en blauwe bes bestuiving.”

Extra content: Samenvatting_quotes_beeld