Persbericht
14 januari 2013

Historisch Museum Haarlemmermeer en Museum de Cruquius gaan samenwerken.
Een fusie van staf en een Raad van Toezicht in plaats van Bestuur.

Haarlemmermeer – Historisch Museum Haarlemmermeer en Museum de Cruquius gaan vanaf 2013 samen. De staf wordt in maart samengevoegd. Dit werd 10 januari jl. gevierd tijdens de nieuwjaarsreceptie waar beide groepen vrijwilligers bij aanwezig waren.

Op donderdag 10 januari vond de gezamenlijke nieuwjaarsreceptie plaats van het Museum De Cruquius en Historisch Museum Haarlemmermeer/Meer Historie. Er waren zo’n 250 vrijwilligers aanwezig en daarmee werd het een drukke en heel gezellige bijeenkomst. Er werd stil gestaan bij de plannen voor het oprichten van een museum met als werknaam ‘Haarlemmermeermuseum De Cruquius’, een samenwerking van de beide musea op één locatie. Hiermee beantwoorden de musea aan de doelstelling van de gemeente, zoals gesteld in de Cultuurnota Haarlemmermeer 2013 – 2030, om te werken aan ‘de synergie in het presenteren van de geschiedenis, het publiekbereik en het binden van een grote groep vrijwilligers’. Met deze samenwerking zullen de musea beter het erfgoed van Haarlemmermeer en het stoomgemaal kunnen presenteren. Het is het voornemen van de beide instellingen om bij het stoomgemaal De Cruquius nieuwbouw te realiseren.

Het Historisch Museum Haarlemmermeer en de historische vereniging Meer Historie zijn in 2012 al gefuseerd. In 2013 moet de fusie van Museum De Cruquius en het Historisch Museum Haarlemmermeer tot stand komen onder een nieuwe raad van toezicht. De staf van beide musea gaat zich gezamenlijk inzetten voor het Haarlemmermeermuseum De Cruquius onder leiding van directeur Elise van Melis.

Na een geslaagde receptie kregen de zeer gewaardeerde vrijwilligers van de musea een zaklampje “Haarlemmermeermuseum De Cruquius – stralend in de polder “ als cadeautje.
Voor meer informatie en alle activiteiten ga je naar www.historisch-museum-haarlemmermeer.nl of naar www.facebook.com/Historisch.Museum.

Je kan het museum bezoeken aan de Bosweg 17, 2131 LX in Hoofddorp (tussen Claus Event Center en Courtyard Hotel in). Je kan altijd bellen of mailen via 023 5620437 en infohmh@xs4all.nl.