Het Nationaal Gevangenismuseum krijgt een nieuwe vaste tentoonstelling: Het Staatshotel. Op vrijdag 25 april opent televisiemaker en presentator Menno Buch de expositie. Speciale gast is criminoloog Simone van der Zee: haar boek Het Staatshotel vormde de basis voor de vernieuwde tentoonstelling over het gevangeniswezen in de 20ste en 21ste eeuw. Historische lijnen worden op aansprekende, interactieve manier verbonden met het hier en nu. Zo krijgt de maatschappelijke discussie over het detentiebeleid extra voeding.
Nationaal Gevangenismuseum
 
De nieuwe vaste tentoonstelling laat de bezoeker op verschillende manieren kennismaken met de uitzonderlijke geschiedenis van de Nederlandse gevangenis. Zo vertellen verschillende objecten, filmpjes en geluidsfragmenten de bezoeker meer over het gevangeniswezen tijdens de Duitse bezetting en de veranderingen die daarna volgden.

 

Oordeel zelf over actuele kwesties
Belangrijk doel van het museum is het koppelen van de geschiedenis aan het hier en nu. Er is een interactieve wand die de bezoeker confronteert met actuele kwesties. Mogen TBS’ers op proefverlof? Mag je beelden van een mishandeling uitzenden om de pakkans van de daders te vergroten? Aan de hand van spraakmakende zaken wordt bezoekers gevraagd naar hun standpunt.
Vijf daders en hun levenspad
De bezoeker maakt kennis met vijf daders en volgt hun verhaal van delict tot en met detentie en verder. Wie zijn deze mensen en hoe zijn zij in de gevangenis beland? De bezoeker is getuige van het delict, zit naast de dader op weg naar het Huis van Bewaring, verschijnt voor de Rechtbank, leeft een aantal dagen mee in detentie en ervaart hoe het is om terug te keren in de samenleving. Lukt het de hoofdpersonen om voortaan uit de problemen te blijven? Ook komt het kostenaspect aan bod: wat kost detentie eigenlijk? En waar leidt het toe? Actuele vragen waarover iedereen zijn eigen oordeel kan vormen.