DEAF (Dutch Electronic Art Festival) is verheugd over het partnerschap met Het Nieuwe Instituut in Rotterdam. Het Nieuwe Instituut is financieel partner, werkt samen met de DEAF curatoren aan het tot stand komen van het programma en is hoofdlocatie van de biënnale. De tiende editie van DEAF vindt plaats van woensdag 21 tot en met zaterdag 24 mei 2014 op diverse locaties in de stad. De hoofdtentoonstelling in Het Nieuwe Instituut is te zien tot en met tweede Pinksterdag op maandag 9 juni.

DEAF en Het Nieuwe Instituut hebben gekozen voor een partnerschap in de overtuiging dat zij gezamenlijk de impact en betekenis van DEAF verder kunnen vergroten en verdiepen. Als cross-over biënnale op het gebied van technologie, kunst, wetenschap en maatschappij heeft DEAF een sterke verwantschap met Het Nieuwe Instituut: beide staan voor een kritische kijk op innovatie, handelen vanuit een culturele context en willen voorbij de grenzen van de klassieke creatieve disciplines denken en werken.

DEAF had zijn casino online eerste editie in 1994 en komt voort uit een programma van zijn partner V2_ Instituut voor de instabiele media, een toonaangevend interdisciplinair centrum voor kunst- en mediatechnologie in Rotterdam. V2_Instituut wilde destijds met een festivalformule zijn activiteiten onder de aandacht brengen bij een breed publiek. Vanaf 2012 veranderde DEAF van een jaarlijks festival naar een tweejaarlijkse biënnale. Ook is de DEAF-organisatie verzelfstandigd en heeft zijn rol geherdefinieerd als hét platform voor e-cultuur; kunst, wetenschap en technologie met een sterke focus op architectuur en vormgeving.

Het Nieuwe Instituut wil op een genetwerkte wijze met onder meer architecten, ontwerpers, kunstenaars, makers, ondernemers, kennisinstellingen en culturele organisaties de snel veranderende wereld in kaart brengen, zichtbaar maken, ter discussie stellen en delen. Ontwerp en innovatie zijn hierbij de kernbegrippen. Het Nieuwe Instituut is op 1 januari 2013 ontstaan uit een fusie van het Nederlands Architectuurinstituut, Premsela, Nederlands Instituut voor Design en Mode en Virtueel Platform, kennisinstituut voor e-cultuur.

DEAF 2014 biedt een rijk en gevarieerd programma met onder andere een hoofdtentoonstelling, seminars, lezingen, workshops, concerten en performances. Eind maart 2014 is het programma bekend, zie www.deaf.nl voor het volledige programma en www.hetnieuweinstituut.nl voor het programma in Het Nieuwe Instituut.