Delft, 3 juli 2013

Hemelse Klanken in Het Prinsenhof

Vanaf 12 juli komen Hemelse klanken uit Museum Het Prinsenhof. In samenwerking met de Stichting Kerkelijk Erfgoed Delft en het Delft Chamber Music Festival organiseert Museum Het Prinsenhof de tentoonstelling Hemelse Klanken. Muziek en erediensten in de Delftse kerken. De tentoonstelling sluit aan op het thema van het Delft Chamber Music Festival 2013, I believe. In deze unieke presentatie zijn meer dan 60 religieuze voorwerpen uit negen Delftse kerken samengebracht.

Tegenstellingen en overeenkomsten
Eeuwenlang hebben kerken elkaar vervolgd, gediscrimineerd en genegeerd, ook in Delft.
De tentoonstelling Hemelse Klanken belicht de verschillen en overeenkomsten tussen de muziek en erediensten in de protestantse en de katholieke kerken. Zo zijn bijvoorbeeld de rol van de Maagd Maria, heiligenverering en rituelen in de katholieke kerk zijn een ergernis voor van de protestanten, die alles afwijzen wat niet in de bijbel stond. Maar er zijn natuurlijk ook grote overeenkomsten; in alle kerkdiensten wordt God aanbeden en Zijn lof bezongen.

Pas in de laatste vijftig jaar is er meer onderling contact tussen de kerken in Delft. De nadruk ligt steeds minder op de verschillen en steeds meer kijken de kerken naar dat wat hen bindt. Het ontstaan en het succes van de Stichting Kerkelijk Erfgoed Delft is een voorbeeld van die veranderende houding.

Kerkelijk erfgoed in Delft
De Stichting Kerkelijk Erfgoed Delft (SKED) heeft tot doel het roerend erfgoed van alle Delftse kerken en kerkgenootschappen te archiveren, waar nodig te restaureren, te conserveren, de bewaaromstandigheden te verbeteren en de schatten zichtbaar te maken en te houden voor een breed publiek. Een van de belangrijkste aandachtspunten van de Stichting is het behoud van het Delfts kerkelijk erfgoed. Het inventariseren van de voorwerpen gebeurt op deskundige wijze waarbij de Stichting hulp krijgt van experts van Museum Het Prinsenhof.

Delft Chamber Music Festival: I believe
Muziek en religie zijn nauw met elkaar verbonden. Historisch gezien hebben invloeden vanuit de kerk en het hof de ontwikkelingen in de muziek grotendeels bepaald. Een mooie aansluiting met het Delft Camber Music Festival. Het festival met klassieke muziek uit alle hoeken van de wereld vindt ook dit jaar weer plaats van 26 juli tot en met 4 augustus in en om Museum Het Prinsenhof in Delft.

Deze tentoonstelling is mede mogelijk gemaakt door:
Stichting Stalpaert van der Wiele
M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting
Van 12 juli t/m 1 september 2013 in Museum Het Prinsenhof.
www.prinsenhof-delft.nl