De beste cultuurapplicaties maken kans op een prijs van €5.000

Bij de #DEN groep op LinkedIn kwamen we volgend bericht tegen geschreven door Application Manager Atlantism Librarian, Deputy Website Manager. De lezers van onze blog vinden dit vast nuttige informatie:

Jubileumjaar De Hoge Veluwe
In 2015 viert de Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe haar 85-jarig jubileum. Speciaal voor deze gelegenheid stelt het archief afbeeldingen van de collectie van A.B. Wigman beschikbaar als open data. A.B. Wigman (1891-1972) werd geboren in Lunteren (gemeente Ede) en begon zijn loopbaan als natuurjournalist in 1915. In 1945 kwam hij in dienst van Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe. Dankzij de glasnegatieven die hij bewaarde, kunnen wij nu de Veluwe zien zoals het er voor de oorlog uitzag. De collectie is door de familie aan het Gemeentearchief Ede geschonken.

Peter van Beek, gemeentearchivaris Ede: “We moedigen iedereen aan om het Nationale Park de Hoge Veluwe van voor de oorlog via nieuwe apps weer tot leven te brengen met de prachtige foto’s uit de collectie van A.B. Wigman”.

Dataset
De dataset bevat ruim 500 afbeeldingen uit de collectie A.B. Wigman van flora en fauna en het landschap van de Hoge Veluwe met bijbehorende informatie zoals beschrijving van de afbeelding, datering en locatie (www.opencultuurdata.nl/wiki/gemeente-ede-fotocollectie-a-b-wigman/). De afbeeldingen worden beschikbaar gesteld onder een Creative Commons Naamsvermelding Gelijkdelen licentie. Dit houdt in dat de data zonder toestemming mogen worden hergebruikt onder naamsvermelding, ook voor commerciële doeleinden.

App Challenge
Het Gemeentearchief moedigt ontwikkelaars aan om tot en met 1 september 2014 Apps met de afbeeldingen in te sturen voor de App Challenge (www.opencultuurdata.nl/challenge). Doordat de afbeeldingen beschikbaar zijn in de Open Cultuur Data-API (search.opencultuurdata.nl), kan er makkelijk gecombineerd worden met afbeeldingen van bijvoorbeeld het Rijksmuseum. De API (Application Programming Interface) is een nieuwe infrastructuur om open cultuurdatasets gezamenlijk aan te bieden voor hergebruik. De beste cultuurapplicaties maken kans op ene prijs van €5.000 en begeleiding.

De publicatie van open data is een resultaat van de masterclass Open Cultuur Data waaraan het Gemeentearchief Ede deelneemt. De masterclass en de Challenge zijn onderdeel van het Challengers-programma van Open Cultuur Data, een initiatief van Kennisland, Open State Foundation en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Het programma wordt gefinancierd door het Ministerie van OCW.