FNV KIEM start viral-campagne aan vooravond filmtop

Professionals die werkzaam zijn in de film- tv- en animatiesector hebben het niet gemakkelijk in tijden van bezuinigingen en crisis. FNV KIEM, de vakbond voor de creatieve industrie, blijkt een goede plek om samen op te trekken tegen maatregelen die iedereen in de sector treffen. Om de slagkracht en ledenaantal verder te verhogen lanceerde FNV KIEM onlangs de campagne Lekkerdoordraaien.nl en roept alle film en media-makers op om lid te worden. Voor de campagne zijn drie virals gemaakt die komende tijd één-voor-één worden gelanceerd.

Vinger in de pap
Zoals de communicatie adviseur Karin van Zwijndregt uitlegt: “het gaat er om de belangen van film- en mediaprofessionals op het gebied van werk en inkomen sterker te bundelen”. FNV KIEM zorgt er voor dat haar leden een vinger in de pap houden tijdens belangrijke beleidsmomenten. Bijvoorbeeld bij de aankomende filmtop op 11 april. Tijdens deze bijeenkomst zullen Jet Bussemaker (minister van Cultuur, Onderwijs en Wetenschap) en Henk Kamp (minister van Economische Zaken) met vertegenwoordigers van de filmsector aan tafel gaan zitten. Dit doen zij om te luisteren naar een hartenkreet van een filmsector die momenteel stevig onder druk staat. Peter van den Bunder, bestuurder freelance en media bij FNV KIEM, licht toe: “De filmtop is een stap in de goede richting. De eerder beoogde tax shelter lijkt voorlopig van de baan, maar een matchings- of stimuleringsregeling waarbij extra publiek geld of geld uit de distributieketen vrijgemaakt kan worden, behoort zeker tot de mogelijk heden.” In omringende landen zoals België en de Scandinavische landen blijkt een dergelijke aanpak al tot vruchtbare resultaten te hebben geleid. “Wij vragen slechts een gelijk speelveld, omdat het anders vrijwel onmogelijk is om te blijven concurreren met het buitenland. We moeten ook vanuit de sector zelf bijdragen om tot oplossingen te komen. Maar de overheid zal iets moeten om een gelijk speelveld te realiseren, dat kunnen de bedrijven niet zelf. Doe je dan niet, dan marginaliseert de filmproductie in Nederland” aldus Van den Bunder.

Campagne Lekkerdoordraaien.nl
Binnen de AV-sector zijn er veel verschillende beroepen te vinden: van cameramensen, scenaristen, production designers, gaffers tot editors en geluidsmensen. “Hoe meer film- en mediaprofessionals lid zijn van de beweging, hoe daadkrachtiger de bond zich kan inzetten.” vervolgt Van Zwijndregt. “Precies daarom zijn we deze campagne gestart. We willen groeien.” FNV KIEM vertegenwoordigd de AV-sector (onder de naam ‘Entertainment & Media’). Van Zwijndregt: “Entertainment & Media is breed georiënteerd. Ook de nieuwe disciplines zoals game-ontwikkelaars en app-bouwers zijn bij ons op de juiste plek. In vergelijking met andere belangenorganisaties binnen de sector is FNV KIEM veel meer gericht op het verbeteren van de arbeidsomstandigheden en –voorwaarden, het voeren van een brede lobby, op het bieden van rechtshulp en onze leden bijstaan in procedures. Het (fiscaal aftrekbare) lidmaatschap geeft kortingen en er zijn voor ZZP’ers specifieke diensten zoals belastingad vies en bijvoorbeeld een standaardpakket Algemene Voorwaarden (die overgenomen kan worden) “Als je lid bent kan FNV KIEM bijvoorbeeld ook jouw contract screenen op rechtsgeldigheid en of het aan alle voorwaarden voldoet.” aldus Van Zwijndregt. “We hebben een juridische helpdesk, we kunnen advies geven over intellectueel eigendom en andere zaken en we bieden tevens coaching aan.”.

Meer informatie over FNV KIEM vind je op:
www.fnv-kiem.nl en www.lekkerdoordraaien.nl
check de viral hier op YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=ORpX8HU7A2Y