Museum Beelden aan Zee
PERSBERICHT 9 december 2013

Eerbetoon aan Nelson Mandela (1918-2013) in Beelden aan Zee

In de zomer van 2012 was de tentoonstelling Making Mandela & Other Matters in het Kabinet van Beelden aan Zee. Onderwerp was het ontwerpproces voor het Mandela-monument van kunstenaar Arie Schippers (1952). Het drieënhalve meter hoge, bronzen monument, getiteld Long Walk to Freedom, werd 25 september 2012 onthuld door aartsbisschop Desmond Tutu en staat nu naast het Omniversum in Den Haag. Het beeld zal een permanente plek krijgen bij het nieuw te bouwen Internationaal Strafhof.

Ter herinnering aan Nelson Mandela, die donderdagavond 5 december 2013 op 95-jarige leeftijd overleed, is de buste die na de tentoonstelling door Arie Schippers aan Beelden aan Zee werd geschonken, vanaf 10 december te zien in de Zeezaal. Daarnaast draait Long Walk to Freedom (50 min) in de Cinema. De documentaire van Paul Kramer toont de precisie en volharding waarmee Schippers bijna twee jaar aan het beeld werkte.

Museum Beelden aan Zee
Beelden aan Zee is het enige museum in Nederland dat zich exclusief richt op moderne en hedendaagse internationale beeldhouwkunst. Aan het museum is een onderzoekscentrum verbonden: het Sculptuur Instituut. Beiden zijn gevestigd in een bijzonder gebouw van Wim Quist in de duinen van Scheveningen. Het museum is in 1994 opgericht door het verzamelaarsechtpaar Scholten-Miltenburg. Directeur van zowel het museum als het instituut is prof. dr. J.B.J. Teeuwisse.

Harteveltstraat 1, Den Haag, t: 070 358 5857