Patrick van Mil blijft aan als directeur Erfgoed Delft en Museum Prinsenhof Delft

directeurpatrickvanmilPatrick van Mil wordt per 1 juni as. benoemd als directeur Erfgoed Delft. Van Mil was sinds maart 2013 al als interim directeur verbonden aan de erfgoedkoepel van de gemeente Delft, bestaande uit Museum Prinsenhof Delft, Archief Delft en Archeologie Delft.

Patrick van Mil

Onlangs heeft het college van B&W ingestemd met het Toekomstplan voor Erfgoed Delft. Belangrijke uitkomsten zijn dat ontvlechting op termijn de meest kansrijke basis vormt voor een succesvolle en duurzame ontwikkeling van de drie instellingen, en dat het ambitieniveau van met name het museum omhoog moet. Pas wanneer de programmering en het publieksbereik van Museum Prinsenhof Delft structureel verbeteren, komt verzelfstandiging van het museum binnen bereik. Voor Archeologie Delft en Archief Delft bieden versterking en uitbreiding van regionale samenwerkingsverbanden, zoals die nu al bestaan, het meeste toekomstperspectief.

Van Mil: “Er liggen prachtige kansen voor Delft: het Archief krijgt een mooi nieuw gebouw, waardoor het voor publiek en professionals aantrekkelijker wordt. Archeologie Delft heeft alles in zich om zich zo mogelijk samen met Monumentenzorg verder te ontwikkelen tot het regionale expertisecentum, terwijl de stad met Museum Prinsenhof Delft een gouden troef in handen heeft. We zouden Delft enorm tekort doen als we die troef nu niet goed uitspelen. Ik heb er alle vertrouwen in dat we het museum samen met de gemeente, het bedrijfsleven en betrokken bewoners tot een succes voor de stad kunnen maken.“

Na de veranderingen en wisselingen van de afgelopen jaren wordt met de aanstelling van Van Mil de gewenste continuïteit gewaarborgd. De onlangs ingezette koers voor Erfgoed Delft wordt nu onder dezelfde leiding doorgetrokken.

Van Mil was hiervoor o.a. zakelijk directeur van het Stedelijk Museum Amsterdam en managing director bij het International Film Festival Rotterdam.