Persbericht
SLIEDRECHT- De Ramp, 60 jaar antwoorden en vragen.
In het Nationaal Baggermuseum te Sliedrecht is vanaf 19 januari t/m 20 april 2013 een expositie te zien over de Watersnoodramp van februari 1953 waar bijna 1900 mensen omkwamen.

De tentoonstelling heeft een speciaal karakter door de wetenschappelijke benadering van de Watersnoodramp die een deel van Nederland 60 jaar geleden in de nacht van 1 februari 1953 overviel. De zware noodwester storm teisterde onder meer de kust van zuidwest Nederland, delen van België en Engeland. Uit het onderzoek dat vooraf ging aan deze expositie zijn veel antwoorden maar ook vragen aan het licht gekomen. Wat waren de feiten van deze ramp? De ontreddering die erna ontstond, hoe verliep de communicatie en wat wisten we? Wat was de stand van zaken van de Nederlandse waterhuishouding voor de ramp? Vele antwoorden zijn op vele vragen gekomen maar hoe zat het nu echt? Met begrijpelijke teksten, uniek fotomateriaal en films wordt op aangrijpende wijze getoond hoe Nederland destijds overvallen werd door het water. Zelden eerder werd de Waternoodramp van 1953 op een zo treffende wijze geëxposeerd.
Nationaal Baggermuseum, Molendijk 204 te Sliedrecht. Geopend van dinsdag t/m vrijdag van 14:00 uuur tot 17:00 uur en op zaterdag van 11:00 uur t/m 17:00 uur. Website: www.baggermuseum.nl