Persbericht. Amsterdam, 24 september 2012
Creative Council: “Overheid, durf bestaande kaders ter discussie te stellen.”
 
De Dutch Creative Industries Council, de onafhankelijke strategische adviesraad van de creatieve industrie, roept het nieuwe kabinet op om het bedrijvenbeleid beter af te stemmen op de door snel veranderende netwerken, MKB-bedrijven, ZZP’ers en start-ups gekenmerkte netwerkeconomie. In een vandaag aan de informateurs verzonden brief benoemt de Council vier terreinen waarop de overheid achterblijft bij de ontwikkelingen in het creatieve bedrijfsleven. De Council stelt: “Als game changer loopt de creatieve industrie als geen ander aan tegen bestaande kaders en regels die (nog) niet zijn afgestemd op de nieuwe dynamiek van de netwerkeconomie.”

“Met name op het gebied van financiering en fiscale regelingen is een grote slag te slaan”, aldus Victor van der Chijs, voorzitter van de Council. “Nieuwe durfkapitaalregelingen en bevordering van nieuwe publiek-private samenwerkingsvormen zijn hard nodig.”  Zo pleit de Council onder meer voor een Tante Agaath 3.0 regeling, een verbeterde versie van de afgeschafte gelijknamige regeling voor durfkapitaal voor startende ondernemers. Het is de eerste van een reeks te verwachten aanbevelingen. De Council doet momenteel onderzoek naar kansrijke vernieuwingen in fiscale en financieringsmodellen.

Naast financiering vraagt de Council van politiek Den Haag aandacht voor cross-overs met kennisinstellingen en andere topsectoren, voor toponderwijs en voor innovatiegericht inkopen. De overheid is een van de belangrijkste opdrachtgevers van de creatieve industrie. Via haar aanbestedingen en inkoopbeleid is de overheid een invloedrijke speler in het innovatieveld. De Council daagt de politiek uit om bijvoorbeeld eens onder regie van de creatieve disciplines een nieuw type ziekenhuis te laten uitdenken en neerzetten. Niet alleen het gebouw, maar ook de inrichting van zorgverlening. Van der Chijs: “Het gaat om de wisseling van perspectief. Durf je eigen kaders ter discussie te stellen.”

De Dutch Creative Industries Council werd afgelopen mei opgericht en zetelt op het terrein van de Westergasfabriek in Amsterdam. De leden van de Council zijn benoemd voor twee jaar en hebben zitting op persoonlijke titel. De Dutch Creative Industries Council zet zich via gevraagd en ongevraagd advies, en via welk ander initiatief zij daarvoor nodig acht, in voor versterking van de topsector creatieve industrie.