Uitnodiging Cineblend dinsdag 14 mei 2013

Cineblend, de maandelijkse avond van SAVAN (Stichting Audiovisuele Antropologie
Nederland) met diner, film en debat, heeft dinsdag 14 mei als thema:

Levend Erfgoed Levend Houden

Over de rol van film bij het doorgeven van immaterieel cultureel erfgoed
Op 15 mei 2012 ratificeerde Nederland als een van de laatste lidstaten van de Verenigde Naties het  UNESCO Verdrag ter Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed. Met de ondertekening heeft Nederland er nu ook officieel een nieuwe tak van erfgoed bijgekregen: de tradities en rituelen die van generatie op generatie worden doorgegeven.

Een jaar na de ondertekening van het UNESCO Verdrag organiseert Cineblend een avond over de rol van film bij de instandhouding en doorgifte van immaterieel cultureel erfgoed. Welk beeld wordt er eigenlijk doorgegeven en welke functie spelen de musea en archieven hierbij? We gaan in op film als bron van wetenschappelijk onderzoek, en het belang van het vastleggen en doorgeven van tradities aan volgende generaties. Ook bekijken we hoe de Nederlandse tradities het beste kunnen worden vastgelegd en door wie. Wetenschappers en filmmakers tonen beeldfragmenten ter illustratie.

De avond vindt plaats in het kader van het documentaire filmfestival Ambacht in Beeld dat van 17 t/m 19 mei in filmtheater De Fabriek in Zaandam gehouden wordt.

Te gast zijn onder anderen:

Wendy van Wilgenburg, visueel antropoloog en directeur van het Ambacht in Beeld festival. Als regisseur heeft Van Wilgenburg zich gespecialiseerd in het documenteren van ambachten. Zo maakte zij ‘De Ideale Klank’, over een vioolbouwer en ‘De Huisman’, over de restauratie en reconstructie van molen De Huisman op de Zaanse Schans.
Wim van Zanten, onderzoeker van Indonesische muziek en voormalig staflid van het Instituut Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie, Universiteit Leiden. Hij publiceerde een aantal artikelen over deze conventie, waaronder in 2012 een eerste analyse van films behorende bij de in 2011 aan de erfgoedlijst toegevoegde elementen.
Albert van der Zeijden, historicus en wetenschappelijk beleidsmedewerker bij het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed (VIE). Het VIE is aangewezen om het UNESCO Verdrag ter Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed in de praktijk te brengen.