PERSBERICHT

3E DRUK BOEK VEENHUIZEN UITGEBREID MET NIET EERDER GEPUBLICEERDE BRIEVEN.

Onder de titel “Wat heeft U hier te zoeken..?” gaf het Gevangenismuseum bijna drie jaar geleden een bijzonder boek uit over de geschiedenis van Veenhuizen. De belangstelling voor dit boek is zo groot, dat het alweer aan de derde druk toe is. Reden voor bedenker en samensteller Ben Trip, om een geheel nieuw hoofdstuk aan het boek toe te voegen.

image009

Uit het archief van het Gevangenismuseum selecteerde hij zesentwintig brieven en briefkaarten. Deze bieden een boeiende blik op het dagelijks leven in de dwanggestichten in Veenhuizen tussen 1840 en 1890. In keurig schoonschrift of in gebrekkig Nederlands lezen we brieven van bezorgde familieleden, maar ook een sollicitatie naar de vacature van apotheker in het Rijksgesticht, een ontslagbrief, brieven aan de Rijksoverheid en zelfs een condoleancebrief van Frederik, Prins der Nederlanden. Hij schreef deze brief na het overlijden van de oud Directeur van de Maatschappij van Weldadigheid, “denWeledelen Heer J. van Konijnenburg’.

De brieven leggen de menselijke kant bloot van de geschiedenis van de gestichten. Zo schrijft Vrouw v.d. Helm Oldeopslagen te Leeuwarden in 1882: “Weledelen Heer, Mijn Heer verzoekt vriendelijk als gij ook zeggen kunt als mijn man ook bij U in ’t Gesticht is of in ’t tweede of derde wees dan zoo vriendelijk als het U past Mijn Heer en schrijf mij dan een paar woordtjes terug want ik heb bericht uit Amsterdam gekregen van den Heer burgemeester dat hij in ’t bedelaarsgesticht is’.

De derde druk van “ Wat heeft u hier te zoeken…?” kost € 17.95 en is verkrijgbaar in de winkel en webshop van het Gevangenismuseum en bij diverse boekhandels in Drenthe.