FREE?!
(Rotterdam)
A One Day Journey into the Cultures of Sharing

Het Nieuwe Instituut, Rotterdam, Vrijdag 29 November
13.00 uur: Free Culture Brunch Club
16.00 uur: Publiek Debat
20.30 uur: Een winternacht Free Culture sprookje

FREE?! onderzoekt één van de grote paradoxen van onze tijd: Terwijl de razendsnelle ontwikkeling van digitale media en het internet het delen en hergebruiken van cultuuruitingen zoals films, muziek en boeken enorm hebben versimpeld, wordt met behulp van diezelfde technologie de cultuur meer en meer achter de muren van het intellectueel eigendomsrecht opgesloten en detoegang strikt gecontroleerd. Het debat dat de auteursrechten tegenover ‘file sharing’ plaatst is intussen vastgelopen in een virtuele loopgravenoorlog.

is er een uitweg? FREE?! tracht deze vraag te beantwoorden door het alternatief te onderzoeken dat door de Free Culture beweging wordt geboden en de obstakels waarop zij daarbij stuit.

Het begrip ‘Free Culture’ verwijst naar alle vormen van culturele en kunstproductie die door hun legitieme makers bewust zijn ‘bevrijd’ van de beperkingen die de huidige wetgeving rond intellectueel eigendom, zoals het auteursrecht, opwerpen. Free Culture propageert de vrije verspreiding van die werken om een zo laagdrempelig mogelijke toegang tot cultuur en kennis te creëren, voor een zo breed mogelijk publiek. Om dit te bereiken verbindt de free culture beweging nieuwe vormen van samenwerking met creatieve werkomgevingen en vormen van cultuurproductie die zijn gebaseerd op het delen en uitwisselen van kennis . Dit vergt echter een nieuwe benadering van de productie, financiering, distributie en waardering van cultuurproducten.

Het programma valt uiteen in drie delen:

De Free Culture Brunch Club: een serie rondetafelgesprekken rond kernthema’s van Free Culture zoals free culture entrepreneurs, hervorming van de auteursrechten, open en anti-publishing, open archieven, crowd funding, en vrije software voor de creatieve industrie. (Let op: beperkte capaciteit!)

Een publiek debat over de positie van creatieve producenten in de context van Free Culture en de razendsnelle ontwikkeling van de digitale media. Met, Bruno Felix (Submarine) en Ton Roosendaal (Blender), Jamie King (VODO), onder leiding van Felix Stalder (World Information Institute, Wenen).

Een veelzijdig avondprogramma waarin aan de hand van een ‘Winternacht’s Auteursrechten-Sprookje’ het domein van de Free Culture wordt verkend en tevens diverse projecten het publiek actief betrekken bij de co-creatie van ‘vrije cultuur’.

FREE?! wordt georganiseerd door Kennisland in samenwerking met de Willem de Kooning Academie, het Piet Zwart Instituut, WORM, Creating 010 en Het Nieuwe Instituut. FREE?! wordt ondersteund door het Cultuur Programma van de Europese Unie en het Stimuleringsfonds Creative Industrie.

Datum: vrijdag 29 November
Aanvangstijden: Free Culture Brunch Club: 13.00 uur / Publiek debat: 16.00 uur / Avondprogramma: 20.30 uur
Locatie: Het Nieuwe Instituut, Rotterdam

Meer informatie:
http://freeculture.info

Een Worm-up event in de vorm van een drie-daagse workshop wordt gehouden in Rotterdam bij WORM, het instituut voor avantgardistische recreatie op 13, 14 en 15 november. De workshop is open voor publieke deelname (Let op: beperkte capaciteit!) en stelt de kern van de notie ‘Free Culture’ ter discussie door haar verschillende transactiesystemen te analyseren en in kaart te brengen.